You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Avkänning genom ickmetalliska tankväggar

Kapacitiva givare - avkänning genom ickemetalliska tankväggar

  • Tillförlitlig nivådetektering genom väggen på ej metalliska kärl
  • Enkel justering i applikationen via tryckknapp eller IO-Link
  • Versioner med automatisk detektering av PNP- eller NPN-utbelastningar
  • Välj mellan normalt stängd och normalt öppen
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen

Kapacitiva givare - avkänning genom ickemetalliska tankväggar

Detektering genom icke-metalliska kärlväggar

Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial eller vätskor genom icke-metalliska kärlväggar eller ledningsrör. Den används för att övervaka minsta nivå, läckage eller överfyllnad i behållare. Typiska användningsområden är trä-, papper-, glas-, plast-, livsmedels-, kemi och halvledarindustrin.

Parametrarna ställs in antingen direkt via knapparna på givaren eller via IO-Link-gränssnitt. Varianter med automatisk lastdetektering förenklar projektering och driftsättning i olika utvärderingssystem.