1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare

Kapacitiva givare

  • Hög brustålighet
  • Avkänningsräckvidden är justerbar med potentiometer eller inlärningsknapp
  • Plast- eller metallhöljen för olika applikationer
  • Givare för positions- och nivådetektering
  • Tillbehör för montering på tankar eller siktglas

Kapacitiva givare

Kapacitiva givare

Kapacitiva givare används för beröringsfri detektering av valfria föremål. I motsats till induktiva givare som endast detekterar metallföremål är det även möjligt att detekterar icke-metalliska material med kapacitiva givare.

Typiska användningsområden är trä-, papper-, glas-, plast-, livsmedels-, kemi och halvledarindustrin.