1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. För aggresiva medier

För aggresiva medier

  • För applikationer i betslamslinjer
  • Slät fläns för att skydda mot avlagringar
  • PTB-hölje som tål betslamslösningar
  • Versioner med anslutningar eller anslutningskabel


Användning i betsanläggningar

Dessa induktiva givare är idealiska för användning i omgivningar med aggressiva kemikalier som till exempel i betsanläggningar. Både hylsan och den frontytan på höljet består av kemiskt motståndskraftigt PTB. Den släta ytan på hylsan gör att stänk rullar bort. Anslutningen går att vrida om 90° genom att lossa på endast en skruv. Detta möjliggör användning i trånga utrymmen och ger förbättrad kabelhantering.