1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Valbar detektering av ickematelliska material

Induktiva givare - Indikerar endast mot järn

  • Selektiv detektering av järnhaltiga metaller
  • Felaktig koppling på grund av aluminiumspån utesluts
  • Tål olja och kylmedel
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Kompakt och robust hölje av rostfritt stål


Selektiv detektering av Fe-material

Dessa induktiva givare känner igen järnhaltiga metaller. Aluminiumspån som lägger sig på den aktiva ytan under processens gång, vilket kan leda till att vanliga givare felkopplas, ignoreras med hjälp av denna princip.
På grund av den speciella uppbyggnaden så som ytterligare tätningar och aktiva ytor av rostfritt stål, är givaren resistent mot oljor och kylsmörjmedel. På så vis uppnår den en lång livslängd.
Givaren har ett förstärkt hölje. Det gör att åtdragningsmomentet kan göras ett till två gånger starkare jämfört med standardgivare. Enheten kan identifieras efter flera års användning tack vare den permanent läsbara lasertypskylten.