1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Felsäkra givare

Felsäkra induktiva givare

  • Certifiering till EN 60947-5-3 för elektromekanisk kontrollutrustning
  • Säkerställer användarens och maskinens säkerhet
  • Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
  • Anslutning av givarna till safety plc eller säker AS-i-modul
  • Serieanslutning av givare och kontakter är möjlig


Säkerhetsgivare

Säkerhetsgivare höjer maskinens säkerhet och tillgänglighet och kan anslutas till godkända utvärderingsenheter utan korskopplingsdetektering. Eftersom den är slitagefri garanteras minimala underhållskostnader för maskinen. Störningar som till exempel spolbrott eller spolslut diagnostiseras och givaren går över till säkert definierat läge. Givarens säkerhetsfunktion påverkas inte ens av en korskoppling mellan försörjningsspänningen och en av de två utgångarna. Induktiva säkerhetsapplikationer är särskilda användningar som kräver en kontaktfri och säker detektering av ett metallföremål.
Exempel på användning är säker positionering av roterande monteringsbord och verktygsmaskiner, säker start av krypfart eller avstängning av pressar, portalrobotar och drivenheter eller säker områdesövervakning av robotar.