1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Analoga givare

Induktiva givare - Analoga givare

  • Konverterar avstånd i analoga signaler
  • Stort utbud av olika typer
  • Lineariserad ström- eller spänningsutmatning
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög repeterbarhet


Analoga givare

Analoga induktiva givare används överallt där kontakt- och slitagefria avstånd på upp till 26 mm ska mätas.
Övervakning och kontroll av processen sker via standardsignaler 4...20 mA eller 0...10 V.
Analoga givare utmärker sig genom en mycket exakt repeternoggrannhet och en mycket låg linearitetsfelfrekvens.