1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Ring och rörgivare

Induktiva givare - ring och rörgivare

  • Välj mellan normalt stängd och normalt öppen
  • Mycket kort svarstid
  • Enkel justering av pulsutsträckning och känslighet via potentiometer
  • Statiska och dynamiska versioner
  • Tillförlitlig detektering av objekt med mycket liten diameter


Ring- och slanggivare

Ring- och slanggivare med statisk funktionsprincip fungerar som induktiva givare. De genererar en utgångssignal så länge som det finns metall i detekteringsområdet. Man kan på så sätt kontrollera stopp i en matningsprocessen.
Dynamiska givare används när särskilt små delar med liten massa ska detekteras. Om en dämpning uppstår, skapas en kort impuls vid givarens utgång. Impulsen är inställbar mellan 0,1 och 150 ms. Funktionaliteten bibehålls även om slangen försmutsas på grund av små metallpartiklar som orsakas av till exempel nötning av skruvar.