1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. Helmetallgivare

Induktiva givare - helmetallgivare

  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Givare och kontakter i perfekt kombination för krävande applikationer
  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Permanent läsbar lasertypetikett


Metallgivaren

En mängd olika enhetsserier är speciellt utformade för extrema krav på sensorerna:
T-serien: Dessa metallgivaren är speciellt konstruerade för användning inom hygien- och våta områden. De är resistenta mot frekventa rengöringsprocesser och har en motståndskraft mot rengöringsmedel. På grund av det höga temperaturområdet på upp till 100° C och en motståndskraft mot snabba temperaturväxlingar är givarna är särskilt lämpade för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.
C-Serie: Oljor och kylsmörjmedel sliter mycket på delar i verktygsmaskiner. O-ringtätningen av viton i givarna i kombination med passande ecolink-stickkontakt garanterar högsta täthet.
C-Serie med K = 0: Dessa givare känner igen järnhaltiga metaller. Aluminiumspån som lägger sig på den aktiva ytan under processens gång, vilket kan leda till att vanliga givare felkopplas, ignoreras med hjälp av denna princip.
R-serie: Den icke-häftande beläggningen gör att svetsloppor rullar bort. Genom det höga temperaturområdet som sträcker sig upp till 85 °C är det även möjligt att använda givarna inom kritiska applikationer.