You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. TCC
  3. Performanţă imediată

Performanţă măsurată imediată

Aici, în cadrul ifm, dorim să aveţi aceeaşi încredere în instrumentele dumneavoastră de temperatură, după cum avem şi noi în ale noastre. Testăm minuţios fiecare senzor TCC pentru a ne asigura că fabricăm în prezent cele mai stabile, fiabile şi precise produse de temperatură de pe piaţă.

Laboratorul de calibrare ifm este acreditat de A2LA pentru standardul internaţional ISO 17025, cel mai riguros standard de calitate din industria de măsurare. Echipamentul folosit în acest laborator are o trasabilitate la standardele NIST şi sun duplicate pe linia noastră de producţie. În laboratorul de calibrare am testat performanţă deosebită vs. specificaţiile fişei cu date pentru gama TCC, pentru asigurarea preciziei şi fiabilităţii în produsele noastre. Apoi, am comparat performanţa TCC faţă de produsele altor trei producători majori.

Precizie de măsurare imediată

Am amplasat 15 instrumente noi, neîncărcate, de la fiecare producător în echipamentul nostru de testare la 5 temperaturi: 5 C, 20 C, 65 C, 95 C şi 123 C. Fiecare punct din grafic indică un formular de date, iar liniile orizontale indică specificaţiile producătorului pe fişele lor de date. Abaterea foarte mică a TCC indică un nivel ridicat de control precis în procesele noastre de fabricaţie.

Repetabilitate măsurată imediată

Repetabilitatea este un indicator al încrederii privind măsurătoarea unui senzor la un moment dat. Aici, este reprezentată diferenţa dintre precizia medie a tuturor eşantioanelor şi măsurătorile individuale. Repetabilitatea TCC este mai mică de 0,015 C, deci sunteţi sigur că instrumentul oferă mereu măsurători repetabile.

Impactul temperaturii ambiante asupra preciziei imediate

Modificările temperaturii ambientale pot provoca abateri în electronica senzorilor, putând afecta precizia valorii măsurate. În mod ideal, temperatura ambiantă nu ar trebui să aibă niciun impact asupra preciziei valorii măsurate. Producătorii specifică abaterea admisă prin creşterea sau descreşterea temperaturilor ambiante. Facem referire la această specificaţie ca şi "coeficient de temperatură", dar alţi producători pot folosi o terminologie diferită.

Pentru testarea impactului asupra temperaturii ambientale înlocuim elementul RTD din vârf cu o rezistenţă fixă, simulând temperatura unui proces stabil. Apoi, senzorii sunt plasaţi într-o cameră termică şi expuşi la temperaturi ambiante de -50 C, 25 C, şi 85 C pentru a măsura variaţia temperaturii procesului. Fiecare punct reprezintă un punct măsurat, iar barele orizontale indică specificaţiile fişei de date publicate.