You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. TCC
  3. Cazurile de utilizare

Cazurile de utilizare

Monitorizarea sterilizării aburului şi CIP

Departamentul Controlul calităţii al unui producător european de produse lactate a identificat mai multe puncte de control critice în care instrumentele anterioare de temperatură au eşuat din cauza vibraţiilor excesive (forţe G): sterilizarea cu abur a conductelor între etapele procesului şi CIP a rezervoarelor de maturare.

Sterilizarea aburului

Temperatura aburului este 80...140 C, iar TCC monitorizează acest interval pentru asigurarea sterilizării în siguranţă. Clientul şi-a dorit să amplaseze punctul de măsurare a temperaturii foarte aproape de injectorul de aburi. Din cauza locaţiei, instrumentele au fost supuse unor vibraţii foarte ridicate. Nivelul de vibraţii nu a fost cunoscut anterior, dar cu ajutorul echipamentului de monitorizare a vibraţiilor ifm, au măsurat vârfuri de până la 360 g! Deoarece TCC a fost conceput pentru a rezista la şocuri mari şi condiţii de vibraţie, acesta a funcţionat perfect în această aplicaţie.

Sistemul CIP

Ţevile şi rezervoarele sunt curăţate cu substanţe alcaline şi acizi folosind cicluri de încălzire şi răcire. Şocul termic este adesea o cauză a defecţiunii instrumentelor. Cu toate acestea, TCC suportă şocul termic fără un efect asupra preciziei sau certitudinii de măsurare.

Pasteurizarea brânzeturilor

Un mare producător de brânzeturi pasteurizate foloseşte echipamente de procesare pentru gătit şi distribuirea produselor lor. Menţinerea unei temperaturi critice specificate este necesară pentru o pasteurizare corectă. Procedurile lor necesită verificarea săptămânală a instrumentelor de temperatură pentru o precizie calibrată. La un moment dat, o eroare umană a avut ca rezultat o pierdere substanţială a produsului şi o rechemare la nivel naţional.

TCC oferă o soluţie unică folosind elemente de temperatură duble. Atunci când sunt utilizate cu un master IO-Link, ambele elemente monitorizează continuu detectarea incertitudinii de măsurare prin intermediul reţelei de control IP EtherNet a instalaţiei.