1. Pagina de start
  2. IO-Link
  3. Avantaje
  4. IO-Link în industria alimentară

IO-Link în industria alimentară

În industria alimentară sunt solicitate măsurători precise de ex. la rezervoarele sub presiune pentru a asigura o calitate constantă a produsului. Erorile în instalaţie trebuie identificate şi remediate repede pentru a menţine pe cât posibil de scăzute perioadele de întrerupere ale producţiei. Toate acestea sunt subiecte tipice cu care aveţi de a face zi de zi în industria alimentară şide băuturi. Pe baza aplicaţiilor la un rezervor vă arătăm cum ajută IO-Link la minimizarea acestor erori

 

Fără influenţare exterioară a semnalului

Transferul de date IO-Link se bazează pe un semnal de 24 V şi din acest motiv este deosebit de insensibil la influenţele exterioare. Senzorii IO-Link sunt racordaţi prin conectori cu fişă M12 standard. Conductorii ecranaţi şi astfel împământările conexe sunt inutile. Valorile de presiune, temperatură şi nivel de umplere sunt transferate astfel fără perturbaţii.

 

Fără pierderi ale valorilor măsurate

Fără pierderi de valori măsurate / precizie înaltă. Întregul transfer al valorilor măsurate are loc digital. Este înlocuit un transfer eronat şi o transformare a semnalelor analogice. Valorile măsurate transmise digital pot fi direct afişate în centrala de comandă.

Senzorii de presiune igienici din seria constructivă PI înregistrează continuu nivelul de umplere în rezervoarele sub presiune. Pierderile de transformare şi influenţele perturbatoare CEM la transferul semnalului analogic a nivelului de umplere au cauzat până acum inexactităţi. Mulţumită transferurilor continue de valori măsurate digitale prin intermediul IO-Link, capacitatea rezervorului este transferată acum cu mare precizie la sistemul de comandă.


Analogic sau digital cu IO-Link
 

Până acum:
Semnalele analogice sunt digitalizate prin convertizorul A/D şi scalate în PLC.
Aceasta conduce la o imprecizie a valorilor măsurate de fapt.

IO-Link:
Valorile măsurate sunt transferate digital la sistemul de comandă.
În consecinţă valoarea transferată corespunde întotdeauna exact valorii măsurate.

Nivelul de umplere din rezervoarele sub presiune se înregistrează continuu cu ajutorul senzorilor de presiune igienici din seria PI. Din cauza pierderilor la transmiterea valorii măsurate, precum şi din cauza influenţelor electromagnetice, în trecut s-au semnalat mari inexactităţi/abateri la detectarea conţinutului rezervorului. Datorită IO-Link, detectarea continuă a conţinutului rezervorului se poate face acum cu maximă precizie.

 

Înlocuirea simplă a senzorilor

Master-ul IO-Link salvează toţi parametri senzorilor racordaţi. După o înlocuire parametrii anteriori sunt descărcaţi în mod automat în noul senzor. O consultare a reglajelor necesare ale senzorilor nu este necesară.

Pentru măsurarea nivelului de umplere al unui rezervor se utilizează senzorul de presiune igienic PI. Reglarea tuturor parametrilor precum şi programarea punctelor de comutare poate avea loc prin două taste de programare sau IO-Link. În cazul unei înlocuiri, parametrii sunt încărcaţi în mod automat în senzori. Ei nu mai trebuie introduşi manual.

 

Sigur la manipulare

Prin parametrizarea standardizată a aparatelor pot fi blocate tastele de operare ale aparatului. O reglare eronată de către personalul operator nu mai este astfel posibilă. Documentarea parametrilor este posibilă în orice moment.

Senzorii de presiune ifm ai seriei constructive PI înregistrează presiunea de cap la un rezervor de stocare steril. Pentru a evita o manipulare printr-o reglare ulterioară a senzorilor de la tastele de operare tastele pot fi blocate prin intermediul IO-Link.

 

Identificare

Cu IO-Link are loc o identificare univocă a aparatelor. Senzorii capabil IO-Link sunt înscrişi univoc prin ID Vendor şi Device. Se asigură ca utilizatorul să utilizeze numai piese de schimb originale.

IO-Link se îngrijeşte ca la înlocuirea unui senzor să fie utilizat numai senzor identic constructiv.

 

Monitorizarea stării / Diagnoză

La IO-Link are loc un transfer în timp real de date de proces şi service. Erorile sunt identificate imediat de Master. O apelare a tuturor datelor de diagnoză este posibilă şi în timpul derulării funcţionării. Aceasta facilitează o întreţinere orientată către stare şi asigură astfel o disponibilitate ridicată a instalaţiei.

Senzorii de debit inline inductivi magnetici ai seriei constructive SM măsoară exact debitele volumetrice ale apei de procesare în industria alimentară şi a băuturilor. Dacă survine o eroare, datele de diagnoză sunt transmise de la master la sistemul de comandă. are loc o identificarea univocă a senzorului defectat.

 

Independent de sistemul de comandă şi de magistrala de câmp

Master-ul IO-Link oferă interfeţe către Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat sau AS-i. Toţi parametrii senzorilor sunt salvaţi în Master IO-Link.

 

Acces la distanţă asupra parametrilor senzorului

Toţi parametri senzorilor IO-Link permit să fie modificaţi prin sistemul conductor. Astfel pot fi efectuate repede ajustări de reglare şi minimizate perioadele de nefuncţionare de ex. la conversia producţiei.

 

Diferenţierea mediilor, recunoaşterea murdăririi şi spumei

Cu IO-Link vedeţi ce măsoară senzorul. Senzorul nivelului de umplere poate fi instalat ca senzor binar simplu. Cu interfaţa IO-Link integrată el poate şi să transfere valoarea de proces actuală. Astfel se poate diferenţia de ex. în sistemul de comandă între produs şi lichide de curăţare. De asemenea este posibilă recunoaşterea murdăriilor reziduale după procesele de curăţare sau identificare spumei de exemplu pentru protecţia pompelor. Pe scurt: Mediul respectiv procesul de curăţare permit să fie diagnosticat transparent datorită IO-Link.