1. Pagina de start
  2. IO-Link
  3. Avantaje

Avantaj cu IO-Link.

Folosiţi avantajele

Astăzi utilizatorul primeşte cu senzorii IO-Link de la ifm opţiuni complet noi.
Astfel sunt generate de exemplu date de senzor suplimentare care pot fi utilizate pentru a obţine o eficienţă şi economie de costuri mai ridicate. De la maşină până la ERP este posibilă o transparenţă a procesului, care optimizează cât se poate de bine automatizarea existentă pe care o deţineţi. În plus, IO-Link mai oferă în realitate şi mai mult:

» Fără pierderi de valori măsurate

» Mai multe valori măsurate

» Siguranţă la perturbaţii

» Înlocuire simplă a senzorilor

» Sigur la manipulare

» Identificare

» Recunoaşterea întreruperii firelor

Fără pierderi ale valorilor măsurate

Întregul transfer al valorilor măsurate are loc digital. Este înlocuit un transfer eronat şi o transformare a semnalelor analogice. Valorile măsurate transferate digital pot fi afişate direct la centrala de comandă.


Analogic sau digital cu IO-Link
 

Până acum:
Semnalele analogice sunt digitalizate prin convertizorul A/D şi scalate în PLC.
Aceasta conduce la o imprecizie a valorilor măsurate de fapt.

IO-Link:
Valorile măsurate sunt transferate digital la sistemul de comandă.
În consecinţă valoarea transferată corespunde întotdeauna exact valorii măsurate.

Nivelul de umplere din rezervoarele sub presiune se înregistrează continuu cu ajutorul senzorilor de presiune igienici din seria PI. Din cauza pierderilor la transmiterea valorii măsurate, precum şi din cauza influenţelor electromagnetice, în trecut s-au semnalat mari inexactităţi/abateri la detectarea conţinutului rezervorului. Datorită IO-Link, detectarea continuă a conţinutului rezervorului se poate face acum cu maximă precizie.

 

↑ în sus

Mai multe valori măsurate

Pentru comanda proceselor, de ex. în circuite de răcire, sunt înregistrate frecvent mai multe valori de proces şi prelucrate în sistemul de comandă. Un punct convenţional de măsurare cuprinde din acest motiv mai mulţi senzori, de ex. un debitmetru, un contor volumetric şi senzor de temperatură. Senzorii IO-Link pot determina şi transfera digital mai mult decât o valoare de proces. Astfel un senzor transferă precis debitul, cantitatea totală şi temperatura mediului pe o cale digitală printr-un conductor standard cu 3 fire. Senzorii suplimentari sunt economisiţi, ceea ce conduce la o reducere ridicată a timpilor de proiectare şi instalare. Prin date de diagnoză apelate aciclic este facilitată o întreţinere orientată către stare, de ex. valori minime şi maxime.

 

↑ în sus

 

Siguranţă la perturbaţii

Fără influenţare exterioară a semnalului

Transferul de date IO-Link se bazează pe un semnal de 24 V şi din acest motiv este deosebit de insensibil la influenţele exterioare. Senzorii IO-Link sunt racordaţi prin conectori tip fişă M12 standard. Conductorii ecranaţi şi astfel împământările conexe sunt inutile.

Pentru monitorizarea presiunii sistemului sunt utilizați în sistemul hidraulic senzori de presiune ifm de tip PN. Semnalele de proces, evenimentele şi parametrii sunt transmise digital prin IO-Link la Master. Pot fi racordaţi la Master până la 8 senzori IO-Link, care transferă datele la sistemul de comandă prin intermediul PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP sau PROFIBUS.

 

↑ în sus

 

Înlocuirea simplă a senzorilor

Master-ul IO-Link salvează toţi parametri senzorilor racordaţi. După o înlocuire parametrii anteriori sunt descărcaţi în mod automat în noul senzor. O consultare a reglajelor necesare ale senzorilor nu este necesară.

Pentru măsurarea nivelului de umplere al unui agregat hidraulic se utilizează senzorul de nivel de umplere LR. Reglarea tuturor parametrilor precum şi programarea punctelor de comutare poate avea loc prin două taste de programare sau IO-Link. În cazul unei înlocuiri, parametrii sunt încărcaţi în mod automat în senzori. Ei nu mai trebuie introduşi manual.

 

↑ în sus

 

Sigur la manipulare

Prin parametrizarea standardizată a aparatelor pot fi blocate tastele de operare ale aparatului. O reglare eronată de către personalul operator nu mai este astfel posibilă. Documentarea parametrilor este posibilă în orice moment.

În rezervoare senzorii de presiune ifm ai seriei constructive PI înregistrează nivelul de umplere în rezervor. Pentru a evita o manipulare printr-o reglare ulterioară a senzorilor de la tastele de operare tastele pot fi blocate prin intermediul IO-Link.

 

↑ în sus

 

Identificare

Cu IO-Link are loc o identificare univocă a aparatelor. Senzorii capabil IO-Link sunt înscrişi univoc prin ID Vendor şi Device. Se asigură ca utilizatorul să utilizeze numai piese de schimb originale.

Identificarea şi recunoaştere sculelor de schimb.
Senzorii optici O5D detectează dacă scula selectată este existentă în suport. IO-Link se îngrijeşte ca la înlocuirea unui senzor să fie utilizat numai senzor identic constructiv.

 

↑ în sus

 

Recunoaşterea întreruperii firelor

La IO-Link are loc un transfer în timp real de date de proces şi service. Întreruperea firelor sau un scurtcircuit este identificat imediat de Master. O apelare a datelor de diagnoză este posibilă şi în timpul derulării funcţionării.

Senzorii de debit inline inductivi magnetici ai seriei constructive SM măsoară exact debitele volumetrice într-un circuit de răcire. Dacă survine o eroare, datele de diagnoză sunt transmise de la master la sistemul de comandă. are loc o identificarea univocă a senzorului defectat.

 

↑ în sus