1. Pagina de start

Avans cu IO-Link

Avans cu IO-Link

Astăzi utilizatorul primeşte cu senzorii IO-Link de la ifm opţiuni complet noi. De exemplu se realizează transferul datelor ciclice şi aciclice precum şi mesajelor în ambele sensuri. În plus, IO-Link mai oferă în realitate şi mai mult:

Siguranţă la perturbaţii

Fără influenţare exterioară a semnalului

Transferul de date IO-Link se bazează pe un semnal de 24 V şi din acest motiv este deosebit de insensibil la influenţele exterioare. Senzorii IO-Link sunt racordaţi prin conectori tip fişă M12 standard. Conductorii ecranaţi şi astfel împământările conexe sunt inutile.

Fără pierderi ale valorilor măsurate

Întregul transfer al valorilor măsurate are loc digital. Este înlocuit un transfer eronat şi o transformare a semnalelor analogice. Valorile măsurate transferate digital pot fi afişate direct la centrala de comandă.

Înlocuirea simplă a senzorilor

Master-ul IO-Link salvează toţi parametri senzorilor racordaţi. După o înlocuire parametrii anteriori sunt descărcaţi în mod automat în noul senzor. O consultare a reglajelor necesare ale senzorilor nu este necesară.

Sigur la manipulare

Prin parametrizarea standardizată a aparatelor pot fi blocate tastele de operare ale aparatului. O reglare eronată de către personalul operator nu mai este astfel posibilă. Documentarea parametrilor este posibilă în orice moment.

Identificare

Identificarea şi recunoaştere sculelor de schimb.
Senzorii optici O5D detectează dacă scula selectată este existentă în suport. IO-Link se îngrijeşte ca la înlocuirea unui senzor să fie utilizat numai senzor identic constructiv.

Recunoaşterea întreruperii firelor

La IO-Link are loc un transfer în timp real de date de proces şi service. Întreruperea firelor sau un scurtcircuit este identificat imediat de Master. O apelare a datelor de diagnoză este posibilă şi în timpul derulării funcţionării.