You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii pentru fibre optice
  4. Lentile de înşurubare

Lentile de înşurubare

  • Focalizarea luminii transmise și recepționate
  • Lărgirea razei de acțiune a semnalului

Lentile de înşurubare


Lentile de înșurubare

Lentile de înșurubare pentru fibre optice unisens focalizează lumina emisă și incidentă. Acestea permit raze de acțiune mai mari.