You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de siguranta

Tehnologia de siguranta

Tehnologie de siguranță

Directivele privind utilajele impun ca utilajele să nu prezinte niciun pericol. Pentru că nu există niciun risc zero, se poate atinge un risc rezidual acceptabil. Atât timp cât siguranța depinde de sistemele de comandă, construcția acestora trebuie să minimizeze erorile de funcționare.
Tehnologia de siguranță în sistemul de automatizare reduc riscul pagubelor personale și ale utilajelor.
Sortimentul ifm cuprinde o multitudine de produse sigure: dispozitive de protecție fără contact (BWS), comutatoare uși, elemente de acționare și sisteme de comandă.
Altfel decât în cazul comutatoarelor de siguranță uzuale senzorii de siguranță inductivi detectează metalul direct, fără a necesita o contrapiesă specială.
Perdelele luminoase de siguranță și barierele optice de siguranță sunt utilizate acolo unde zonele de pericol trebuie asigurate în mod eficient. Acestea sunt dispozitive de protecție optoelectronice, care sunt compuse din emițător și receptor. Acestea corespund cerințelor tehnice de siguranță conform tipului 2 / SIL 2 sau tipului 4 / SIL 3.
Comutatoarele de ușă AS-i cu opritor de închidere de la ifm contribuie la asigurarea faptului că dispozitivele de protecție mobile, de ex. grilaje de protecție, uși de protecție și alte capote rămân închise atâta timp cât există o situație periculoasă.
Butoanele ciupercă de siguranță pentru OPRIREA DE URGENȚĂ și alte comutatoare de protecție servesc la oprirea unui utilaj sau a unei instalații într-o situație periculoasă sau impun o oprire totală.
Senzorii de siguranță și elementele de operare ifm se pot conecta la orice sistem de evaluare a siguranței, adică la relee de siguranță, module logic programabile sau CLP-uri sigure.
Componentele conforme de siguranță pot fi integrate cu interfaţă AS-Safety at Work simplu într-o rețea AS-i. Semnalele de la aparatele standard și de la componentele sigure sunt transmise către un conductor comun.
Suplimentar este disponibil pentru montarea directă în vehicule și utilaje mobile de lucru un SafetyController de 32-bit.