You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States

Succesul energiei eoliene în revoluţia energetică

Energia eoliană joacă un rol central în generarea curentului electric din surse regenerabile. Instalaţiile de energie eoliană sunt operate în toate zonele climatice de pe planetă - pe mare (offshore), în apropierea coastelor şi pe continent (onshore). Acestea sunt expuse frecvent unor influenţe extreme ale mediului înconjurător, ca de ex. apa sărată sau variaţiilor de temperatură.

Aplicaţii: