Inovaţie şi calitate în industria automobilelor

În industria automobilelor se utilizează cele mai moderne tehnologii de producţie. Sisteme perfect armonizate între ele, formate din centre de prelucrare, sisteme de transport şi roboţi industriali, permit o producţie de serie cu costuri reduse, îndeplinind în acelaşi timp dorinţele individuale ale clienţilor în ceea ce priveşte dotarea. Fiecare proces al complexei activităţi de producere a automobilelor – instalaţia de presare, construcţia caroseriilor, lăcuirea, construcţia agregatelor şi montarea finală – trebuie să funcţioneze în mod fiabil, cu o disponibilitate ridicată a tuturor maşinilor şi instalaţiilor.

Aplicaţii: