1. Strona startowa
  2. Identyfikacja typ O2I

Tak proste jak czujnik.

Skuteczne wykrywanie
Nowy czytnik wielokodowy charakteryzuje się 4 x wyższą rozdzielczością pozwalającą uzyskać wiarygodne
wyniki odczytu, 10 x szybszym czasem przetwarzania i 10 x szybszą konfiguracją.

Przycisk uczenia
Jedną z najważniejszych cech czujnika jest proste uczenie za pomocą jednego przycisku. Po naciśnięciu przycisku uczenia użytkownik ustawia czytnik wielokodowy względem kodu za pomocą znakowania laserowego. Czujnik automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję oraz wykrywa typ kodu. Kilka sekund później czujnik jest gotowy do pracy.

Konfiguracja za pomocą aplikacji na smartfona
Do podstawowej konfiguracji urządzenia służy aplikacja na smartfona (iOS, Android). Użytkownik może użyć jej np. do zdefiniowania trigera lub adresu IP. Na podstawie tych ustawień na wyświetlaczu smartfona generowany jest kod Data Matrix. Konfiguracja jest przyjmowana automatycznie po przytrzymaniu tego kodu w polu widzenia czytnika wielokodowego.

Vision Assistant
Czytnik wielokodowy umożliwia wszechstronną konfigurację za pomocą wielokrotnie nagradzanego oprogramowania Vision Assistant. Na przykład funkcja automatycznego wyszukiwania kodów wykrywa kilka różnych kodów na jednym obrazie. Użytkownik może łatwo przypisać te kody w Vision Assistant.
Dzięki różnym funkcjom logicznym czujnik można zaprogramować do sterowania sekwencyjnego. Nie wymaga kosztownego modułu przetwarzającego. Obraz na żywo i wszechstronna wizualizacja wszystkich ustawień zapewniają optymalny przegląd.

Urządzenie pamięci masowej ifm
Urządzenie wyposażono w wymienny moduł pamięci masowej. Można go używać do zapisywania lub ładowania kompletnych konfiguracji
czytnika wielokodowego. Ułatwia to wymianę urządzeń i konfigurację kilku jednostek dla tego samego zastosowania.

Gotowy do użycia w ciągu kilku sekund

Podstawowa cecha: Po naciśnięciu przycisku czujnik automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję oraz rozpoznaje typ kodu.
Między innymi przyciskiem uczenia można szybko ustawić zastosowania z kodem kreskowym lub kodem 2D dla obrazu. Pozwala to oszczędzić czas i koszty.
Konfigurację wstępną urządzenia można zmienić za pomocą przyjaznej dla użytkownika aplikacji na smartfona.

Uczenie jednym przyciskiem i konfiguracja za pomocą aplikacji na smartfona

Aplikacja O2I do uczenia służy do generowania kodu DataMatrix na wyświetlaczu smartfona.
Wystarczy przytrzymać kod w polu widzenia czytnika wielokodowego, a konfiguracja zostanie
zastosowana automatycznie.
Dostępna dla systemów iOS, Android i Windows.

Do skomplikowanych wymagań: ifm Vision Assistant

W przypadku złożonych zadań dotyczących identyfikacji czytnik wielokodowy można łatwo
skonfigurować przy użyciu wielokrotnie nagradzanego oprogramowania Vision Assistant. Obraz na żywo i
wszechstronna wizualizacja wszystkich ustawień
zapewniają optymalny przegląd.

Kilka kodów, jeden obraz

Funkcja automatycznego wyszukiwania w Vision Assistant automatycznie rozpoznaje kilka różnych kodów na jednym obrazie. Użytkownik może łatwo przypisać te kody w Vision Assistant.

Wyjątkowa funkcja – sterowanie sekwencyjne

Wizualizacja wszystkich konfiguracji obrazu i ustawień kodu w Vision Assistant.
W ten sposób można szybko uzyskać wszechstronny przegląd całej aplikacji. Dodatkowo funkcja logiczna i interfejsu umożliwia łatwe programowanie wyjścia czujnika.

Optymalny kontrast dzięki filtrowi polaryzacyjnemu

Zintegrowane opcjonalne oświetlenie z filtrem polaryzacyjnym zapewnia odpowiedni kontrast do bezbłędnego odczytu
kodów nawet z błyszczących powierzchni, np. metalowych.

Jeden kod, zmienne tło

Możliwość bardzo szybkiej rejestracji kilku obrazów przy różnym czasie naświetlania w celu rozpoznania kodów o zmiennej charakterystyce powierzchni, zróżnicowanej kolorystyce lub świetle otaczającym.

Odległość robocza względem wielkości pola widzenia i poszczególne wersje


Soczewka Rodzaj światła Nr zam.

Standard (B) Światło czerwone O2I500

Standard (B) Podczerwień O2I501

Szeroki kąt (A) Światło czerwone O2I502

Szeroki kąt (A) Podczerwień O2I503

Teleobiektyw (C) Światło czerwone O2I504

Teleobiektyw (C) Podczerwień O2I505

Do produktów