1. Strona startowa
  2. Czujniki wizyjne
  3. Rozpoznawanie obiektów typu O2D

Rozpoznawanie obiektów typu O2D

Dowolne geometrie.

Rozpoznawanie obiektów do kontroli montażu, produkcji i jakości.

Elektroniczne oko
Możliwości zastosowania czujnika konturów efector dualis sięgają od kontroli obecności, pozycji i obrotu, poprzez sortowanie i liczenie, po zapewnienie jakości.

Za pomocą prostego i intuicyjnego oprogramowania do parametryzacji użytkownik może stworzyć model sprawdzanego obiektu z wykorzystaniem dobrych i złych części.

Niezależne od orientacji rozpoznawanie obiektu porównuje badany obiekt z parametrami nauczonego modelu i przesyła do sterownika PLC wyniki porównania: część dobra/zła, pozycja i orientacja.

Czujnik może zarządzać maks. 32 zastosowaniami, każde obejmujące maks. 24 modeli. Na zdjęciu z lewej strony czujnik konturów sprawdza prawidłową średnicę otworów na nakrętki koła w tarczy hamulcowej.

Elastyczność
Niezależne od orientacji rozpoznawanie konturu. W urządzeniu można zapisać 32 scenariusze z maks. 24 różnymi obiektami.

Niezawodność
Czujnik wykrywa niezawodnie nauczone geometrie w obszarze bliskim i dalekim również przy zmiennych warunkach oświetlenia lub tłach.

Bezpieczeństwo
Hasło zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wszystko pod kontrolą
Wersje o różnych kątach patrzenia do różnych wielkości pola obrazu działające wg metody światła padającego lub metody prześwietlania.

Jasność
Zintegrowane i/lub zewnętrzne oświetlenie.

Kompletne dokumentowanie
Liczne możliwości serwisowe z plikiem statystyki i pamięcią obrazów.

Kontrola obecności w automatycznym montażu: W tej aplikacji na elemencie karoserii umieszczane są trzy klamry. Poprzez kontrolę konturów kilku klamer identyfikowane są brakujące elementy. Zastosowania, które dotąd można było realizować wyłącznie z użyciem kilku czujników optycznych, można teraz ustawić i sprawdzić szybko i niezawodnie za pomocą jednego tylko systemu.

W automatycznych podajnikach, np. przenośnikach wibracyjnych, czujnik wizyjny O2D kontroluje prawidłowe położenie małych elementów i usuwa nieprawidłowe elementy.

Kontrola obecności lub kompletności do ręcznych lub maszynowych operacji montażowych. Masz wybór: wielkości pola obrazu od 14 x 20 mm do 960 x 1280 mm, do szerokiego zakresu od procesów filigranowych do dużych procesów. Obiekty są rejestrowane również niezależnie od pozycji, jak złączka w tym przykładzie.

Odstęp roboczy / Wielkości pola obrazu