You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Strona początkowa

Kalorymetryczny miernik przepływu sprężonego powietrza na najwyższym poziomie

Uniwersalny czujnik pozwala ograniczać koszty

Nowy kalorymetryczny miernik przepływu sprężonego powietrza wyróżnia się jako prawdziwie uniwersalne rozwiązanie. Posiada nie tylko zintegrowany czujnik temperatury, ale także czujnik ciśnienia, który umożliwia użytkownikowi jednoczesny odczyt czterech wartości procesowych (przepływ objętościowy, ciśnienie, temperatura i totalizator = licznik całkowitej ilości) oraz optymalizację produkcji. Integracja kilku parametrów pomiarowych w jednym czujniku nie tylko pozwala zaoszczędzić znaczne koszty sprzętu (czujnika ciśnienia, czujnika temperatury, okablowania i kart wejściowych), ale również koszty instalacji i konserwacji.


Korzyści

• Niezawodność procesu dzięki monitorowaniu ciśnienia, temperatury i przepływu objętościowego

• Oszczędność kosztów dzięki monitorowaniu energii, monitorowaniu nieszczelności i zorientowanej na proces konserwacji układu filtra

• Oszczędność czasu dzięki niskiemu poziomowi okablowania, konserwacji i prostocie instalacji

Pomiar natężenia przepływu

Monitorowanie sprężonego powietrza w celu poprawy efektywności energetycznej

Integracja licznika sprężonego powietrza SD z jednostką serwisową w istniejących lub nowych instalacjach daje dodatkowe korzyści. Teraz wartości procesowe sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych mogą być skutecznie monitorowane w typowych sieciach sprężonego powietrza za pomocą zintegrowanego wyświetlacza TFT. Dostępne są cztery różne układy graficzne do wyboru. Wartości procesowe mogą być również przesyłane poprzez IO-Link.

Precyzyjne monitorowanie przepływu przez SD pozwala na wykrywanie nieszczelności i oszczędność kosztów energii. Ponadto wysoka powtarzalność urządzenia umożliwia dokładny podział kosztów sprężonego powietrza na poszczególne linie produkcyjne oraz zoptymalizowaną kalkulację kosztów produktu.

Pomiar ciśnienia

Sprawne monitorowanie ciśnienia roboczego

Dzięki zintegrowanemu pomiarowi ciśnienia można optymalnie monitorować zarówno spadek ciśnienia w zanieczyszczonych układach filtrów powietrza, jak i ogólne ciśnienie robocze układu sprężonego powietrza, co jest bardzo ważne, ponieważ jeśli instalacja składa się z aktuatorów, które pracują przy ciśnieniu 5 barów zamiast idealnego ciśnienia 6,3 bara, prędkość ładowania jest już zredukowana o 25%, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności. Z drugiej strony nadmierne ciśnienie robocze nie zwiększa wydajności, ale generuje zwiększone zużycie sprężonego powietrza i zwiększone zużycie urządzenia.

Pomiar temperatury

Minimalizacja wahań jakości dzięki pomiarowi temperatury

Dzięki zintegrowanemu pomiarowi temperatury możliwe jest monitorowanie procesów podatnych na temperaturę, takich jak suszenie, aby zapewnić odpowiednią jakość produkcji. Licznik sprężonego powietrza SD zwiększa tym samym niezawodność procesu.

Podstawa kompleksowego systemu zarządzania energią
według DIN EN ISO 50001


Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie efektywności energetycznej DIN EN ISO 50001, wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia oszczędności energii.
Wymogiem uzyskania ulg w podatku energetycznym jest wdrożenie systemu zarządzania energią. Norma wymaga dokumentacji dotyczących kalibracji sprzętu pomiarowego w celu zapewnienia poprawności i powtarzalności danych pomiarowych.
Połączenie nowego licznika sprężonego powietrza SD z regularnymi kalibracjami DAkkS stanowi optymalną podstawę dla niezawodnego systemu zarządzania energią.

Certyfikaty kalibracji

Kalibracja ISO SD (nr zam. ZC0020)

  • Wykonywana przez producenta
  • Języki: niemiecki / angielski
  • Dotyczy określonego artykułu (artykułów) i musi być zamówiona przy zamawianiu czujnika. Późniejsze zamówienia są możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie zwrócone.

Kalibracja DAkkS czujników przepływu 6-punktowa (nr zam. ZC0075)

  • Wykonywana zgodnie z wymogami DAkkS (niemieckiej jednostki akredytującej)
  • Języki: niemiecki / angielski
  • Kalibracja przy 6 wartościach przepływu (w zależności od średnicy nominalnej)
  • Dotyczy określonego artykułu (artykułów) i musi być zamówiona przy zamawianiu czujnika. Późniejsze zamówienia są możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie zwrócone.

Oprogramowanie LR DEVICE do prostej konfiguracji

Oprogramowanie LR DEVICE zapewnia szybkie i łatwe ustawianie parametrów za pomocą urządzeń master IO-Link. Zapewnia przejrzystą strukturę interfejsu do ustawiania parametrów nowego, termicznego licznika sprężonego powietrza. Istniejące zestawy parametrów można przenosić do innych urządzeń. Skraca to niezbędny czas montażu.

Czujniki przepływu – pakiety startowe

Dostępne do bezpłatnego pobrania:

– Przykładowe programy lub bloki programu (Step7, TIA, RS Logix) – Odczyt i zapis danych procesowych – Podłączanie do PROFINET, Ethernet i EtherCAT – Pliki opisu urządzeń do konfiguracji sterownika PLC (GSDML, ESI, EDS) – Instrukcje obsługi