You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania
 2. Rozwiązania aplikacyjne
 3. Układy sprężonego powietrza

Monitorowanie i konserwacja układów sprężonego powietrza w zależności od stanu technicznego

Diagnostyka w trybie ciągłym:
Pełne pokrycie rzeczywistych godzin pracy.

Wczesne wykrywanie:
Monitorowanie części maszyn i urządzeń pod kątem nieszczelności.

Maksymalna wydajność:
Ciągły nadzór nad częściami umożliwiający większą wydajność i zapewniający jakość.

Łatwa integracja:
ifm oferuje rozwiązania dla różnych części maszyn i urządzeń.

Zastosowania dla układów sprężonego powietrza

Monitorowanie maszyn produkcyjnych i istotnych odbiorników sprężonego powietrza:

 • Konserwacja elementów w oparciu o stan techniczny
 • Identyfikacja czynników kosztowych
 • Wymianę części można zaplanować
 • Niezmienna jakość wytwarzanych produktów
 • Wydajność maszyny dzięki pomiarom w sieci.
 • Skalowalne ulepszenia
 • Obniżenie kosztów sprężonego powietrza
 • Wyznaczanie rzeczywistej wydajności eksploatacyjnej siłownika

Obniżanie kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Wymianę części można zaplanować.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Podstawowe monitorowanie i diagnostyka drgań łożysk tocznych. Wczesne wykrywanie uszkodzeń silnika, suchobiegu lub kawitacji.

Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych. Konserwacja w razie potrzeby.

Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet aplikacjyjny od czujnika do oceny i analizy sieciowej.

Od czujnika do ERP
Możliwość rozszerzenia na inne aplikacje i/lub systemy ERP.