1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Wiedza / FAQ
  4. Słowniczek

Słowniczek IO-Link

Element wykonawczy

Urządzenie przekształcające sygnały elektryczne w energię kinetyczną.
 

Dane acykliczne

Dane przesyłane przez sterownik wyłącznie na żądanie (np. dane parametrów, dane diagnostyczne).
 

COM1-3

Prędkości transmisji IO-Link
 

Device

Urządzeniem device może być czujnik, urządzenie wykonawcze lub urządzenie hybrydowe. Jest to urządzenie pasywne, które odpowiada jedynie na zapytanie mastera.
 

DI

Digital Input (wejście cyfrowe)
 

DO

Digital Output (wyjście cyfrowe)
 

DTM

Device Type Manager (sterownik producenta)
 

Event

Poprzez event urządzenie device może zgłosić masterowi nieprawidłowy status pracy. Odbywa się to poprzez ustawienie bitu w interfejsie. Master odczytuje event za pomocą klasycznego kodu błędu.
 

FDT

Field Device Tool (np. ifm Container)
 

Plik GSD

Z ang. Generic Station Description = plik danych urządzenia — opisuje interfejs do urządzenia, które ma być podłączone do magistrali sieciowej. Pliki GSD są udostępniane przez producenta urządzenia.
 

HMI

Urządzenie do obsługi i nadzoru systemu automatyzacji (Human Machine Interface).
 

Hub

W przeciwieństwie do gateway huby stanowią połączenie między identycznymi interfejsami. Powszechnie znane są huby USB.
 

Urządzenie hybrydowe

Urządzenie łączące w sobie funkcję zarówno czujnika, jak i elementu wykonawczego.
 

IEC 61131-9

Międzynarodowa norma IEC 61131 opisująca podstawy sterowników programowalnych PLC. Część 9 opisuje IO-Link o nazwie Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).
 

IODD

Elektroniczny opis urządzenia device (IO Device Description).
 

Urządzenie podrzędne IO-Link

Urządzenie obiektowe, kontrolowane i sterowane przez mastera IO-Link.
 

Master IO-Link

Stanowi połączenie między nadrzędną magistralą obiektową a urządzeniami podrzędnymi IO-Link. Master IO-Link kontroluje i steruje urządzeniami podrzędnymi IO-Link.
 

MES

Manufacturing Execution System (MES) to poziom wielowarstwowego systemu zarządzania produkcją odpowiadający za nadzór oraz sterowanie procesami. W języku polskim stosuje się pojęcie „system realizacji produkcji”. W porównaniu z działającymi podobnie systemami planowania produkcji, tzw. systemami ERP (Enterprise Ressource Planning), system MES wyróżnia się bezpośrednim połączeniem z rozproszonymi systemami automatyzacji procesów i umożliwia kierowanie, sterowanie i kontrolowanie produkcji w czasie rzeczywistym. Należą do niego klasyczne systemy zbierania i przetwarzania danych, np. danych produkcyjnych, danych maszyn i danych osobowych, lecz również wszystkich innych procesów mających wpływ na proces produkcji.
 

Port

Port to kanał komunikacji IO-Link.
 

Serwer parametryzacji

Master IO-Link wg specyfikacji IO-Link 1.1 może służyć jako serwer parametryzacji dla urządzenia podrzędnego IO-Link.
 

Połączenie punkt-punkt

Połączenie punkt-punkt to bezpośrednie połączenie między dwoma punktami, miejscami lub urządzeniami.
 

Czujnik

Urządzenie do pomiaru i przetwarzania wartości fizycznych na wielkości elektryczne.
 

PLC

PLC to programowany cyfrowo komputer przemysłowy, stosowany do sterowania i regulacji maszyny lub systemu. PLC programuje się zgodnie z wymogami konkretnej aplikacji. Sygnały peryferyjne są wczytywane i wysyłane poprzez moduły wejść/wyjść lub mastery magistrali obiektowej i rozproszone slave magistrali obiektowej.
 

SIO

Standard Input Output: Sposób podłączenia tradycyjnych urządzeń cyfrowych do portów master IO-Link.
 

Slave

Urządzenie magistrali, które nie komunikuje się samoczynnie, lecz odpowiada wyłącznie na zapytania mastera.
 

Czas przetwarzania

Czas przetwarzania to suma czasu, jaki potrzebuje przetwornik analogowo-cyfrowy, aby zarejestrować wartość pomiarową oraz czasu (diagnoza, kontrola przerwania przewodu) przetworzenia wartości pomiarowej w module.
 

Dane cykliczne

Dane przesyłane przez sterownik automatycznie w regularnych odstępach czasu (dane procesowe, status wartości).
 

Czas cyklu

Czas cyklu w sterowniku to czas wykonania programu od wczytania wejść do wyprowadzenia wyjść. Czas cyklu w systemach komunikacji określa czas niezbędny do wymiany wszystkich danych ze wszystkimi urządzeniami, po którym cykl rozpoczyna się od nowa.