1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Zalety

Przewaga dzięki IO-Link

Wykorzystaj zalety

Obecnie czujniki IO-Link firmy ifm oferują całkowicie nowe opcje.
Są na przykład generowane dodatkowe dane czujników, które można wykorzystać do zapewnienia maksymalnej efektywności i oszczędności. IO-Link umożliwia transparentność procesu od maszyny do systemu ERP, co pozwala na maksymalną optymalizację istniejącego systemu automatyki przemysłowej. Ponadto IO-Link oferuje znacznie więcej:

Brak utraty wartości pomiarowych

Wartości pomiarowe są przesyłane w całości cyfrowo. Zastępuje to obarczoną ryzykiem błędów transmisję i przeliczanie sygnałów analogowych. Przesyłane cyfrowo wartości pomiarowe mogą być wyświetlane bezpośrednio na stanowisku sterowniczym.


Analogowo lub cyfrowo z IO-Link
 

Dotąd:
Sygnały analogowe są poddawane cyfryzacji poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy i skalowane w sterowniku PLC.
Powoduje to niedokładność wartości pomiarowej.

IO-Link:
Wartości pomiarowe są przesyłane z czujnika do sterownika cyfrowo.
Dlatego przesłana wartość odpowiada zawsze dokładnie zmierzonej wartości.

Poziom w zbiornikach ciśnieniowych jest mierzony ciągle za pomocą higienicznych czujników ciśnienia serii PI. Z powodu strat podczas transmisji wartości pomiarowej oraz zakłóceń elektromagnetycznych w przeszłości dochodziło do dużych niedokładności i różnic przy pomiarze zawartości zbiornika. IO-Link umożliwia ciągły i niezwykle precyzyjny pomiar zawartości zbiornika.

Wiele wartości pomiarowych

Do sterowania procesami, np. w obiegach chłodzenia, często mierzonych jest wiele wartości procesowych, które są następnie przetwarzane w sterowniku. Dlatego tradycyjny punkt pomiarowy zawiera również wiele czujników, np. przepływomierz, licznik ilości i czujnik temperatury. Czujniki IO-Link mogą mierzyć i przesyłać cyfrowo więcej niż jedną wartość procesową. Jeden czujnik przesyła zatem precyzyjnie drogą cyfrową poprzez 3-żyłowy standardowy przewód wielkość przepływu, ilość całkowitą i temperaturę medium. Nie są konieczne żadne dodatkowe czujniki, co znacznie skraca czas projektowania i instalacji. Sprawdzane acyklicznie dane diagnostyczne umożliwiają konserwację w zależności od stanu, np. wartości minimalnych i maksymalnych.

 

Odporność na zakłócenia

Brak zewnętrznego wpływu na sygnał

Transmisja danych IO-Link opiera się na sygnale 24 V i dlatego jest szczególnie odporna na czynniki zewnętrzne. Czujniki z IO-Link podłącza się za pomocą standardowych złączy M12. Nie trzeba stosować kabli ekranowanych i uziemienia.

Do monitorowania ciśnienia systemowego w układzie hydraulicznym stosuje się czujniki ciśnienia ifm typu PN. Sygnały procesowe, zdarzenia i parametry są przesyłane cyfrowo poprzez IO-Link do mastera. Może być do niego podłączonych maks. 8 czujników IO-Link. Master przesyła dane do sterownika poprzez PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP lub PROFIBUS.

 

Prosta wymiana czujników

Master IO-Link zapisuje wszystkie parametry podłączonych czujników. Po wymianie poprzednie parametry są zapisywane automatycznie w nowym czujniku. Nie trzeba szukać nigdzie niezbędnych ustawień czujnika.

Do pomiaru poziomu w agregacie hydraulicznym stosuje się czujnik poziomu LR. Ustawianie wszystkich parametrów oraz programowanie punktów przełączania jest możliwe za pomocą dwóch przycisków programujących lub IO-Link. Po wymianie parametry są wczytywane automatycznie do czujnika. Nie trzeba ich już wprowadzać ręcznie.

 

Zabezpieczenie przed manipulacją

Poprzez standardową parametryzację można zablokować przyciski kontrolne na urządzeniu. Zapobiega to nieprawidłowemu ustawieniu przez personel obsługi. W dowolnym momencie można dokonać dokumentacji parametrów.

Czujniki ciśnienia ifm serii PI służą do pomiaru poziomu w zbiornikach. Aby uniknąć manipulacji poprzez późniejsze przestawienie czujnika za pomocą przycisków kontrolnych, przyciski te można zablokować poprzez IO-Link.

 

Identyfikacja

IO-Link umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzenia. Czujniki obsługujące IO-Link są opisane jednoznacznie za pomocą Vendor ID oraz Device ID. Stanowi to gwarancję stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Identyfikowanie i wykrywanie narzędzi wymiennych.
Czujniki optyczne O5D wykrywają obecność wybranego narzędzia w mocowaniu. Dzięki IO-Link można mieć pewność, że przy wymianie czujnika zostanie zastosowany wyłącznie czujnik tego samego typu.

 

Wykrywanie przerwania przewodów

IO-Link umożliwia jednoczesne przesyłanie danych procesowych i serwisowych. Master natychmiast wykrywa przerwanie przewodu lub zwarcie. Dane diagnostyczne można odczytywać również bez przerywania pracy.

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne Inline serii SM mierzą dokładnie natężenie przepływu w obiegu chłodzenia. W razie wystąpienia błędu master przesyła do sterownika dane diagnostyczne. Następuje jednoznaczna identyfikacja uszkodzonego czujnika.