1. Strona startowa

Przewaga dzięki IO-Link

Przewaga dzięki IO-Link

Dzisiaj czujniki IO-Link firmy ifm oferują całkowicie nowe opcje. Umożliwiają na przykład przesyłanie danych cyklicznych i acyklicznych oraz komunikatów w obu kierunkach. Ponadto IO-Link oferuje znacznie więcej:

Odporność na zakłócenia

Brak zewnętrznego wpływu na sygnał

Transmisja danych IO-Link opiera się na sygnale 24 V i dlatego jest szczególnie odporna na czynniki zewnętrzne. Czujniki z IO-Link podłącza się za pomocą standardowych złączy M12. Nie trzeba stosować kabli ekranowanych i uziemienia.

Brak utraty wartości pomiarowych

Wartości pomiarowe są przesyłane w całości cyfrowo. Zastępuje to obarczoną ryzykiem błędów transmisję i przeliczanie sygnałów analogowych. Przesyłane cyfrowo wartości pomiarowe mogą być wyświetlane bezpośrednio na stanowisku sterowniczym.

Prosta wymiana czujników

Master IO-Link zapisuje wszystkie parametry podłączonych czujników. Po wymianie poprzednie parametry są zapisywane automatycznie w nowym czujniku. Nie trzeba szukać nigdzie niezbędnych ustawień czujnika.

Zabezpieczenie przed manipulacją

Poprzez standardową parametryzację można zablokować przyciski kontrolne na urządzeniu. Zapobiega to nieprawidłowemu ustawieniu przez personel obsługi. W dowolnym momencie można dokonać dokumentacji parametrów.

Identyfikacja

Identyfikowanie i wykrywanie narzędzi wymiennych.
Czujniki optyczne O5D wykrywają obecność wybranego narzędzia w mocowaniu. Dzięki IO-Link można mieć pewność, że przy wymianie czujnika zostanie zastosowany wyłącznie czujnik tego samego typu.

Wykrywanie przerwania przewodów

IO-Link umożliwia jednoczesne przesyłanie danych procesowych i serwisowych. Master natychmiast wykrywa przerwanie przewodu lub zwarcie. Dane diagnostyczne można odczytywać również bez przerywania pracy.