1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Zastosowania w przemyśle przetwórczym

Zastosowania w przemyśle przetwórczym

Wykrywanie mediów w zbiornikach procesowych

Czujnik poziomu LMT firmy ifm służy jako przełącznik do ustalania niskiego i wysokiego poziomu lub stanu pracy pompy na sucho w zastosowaniach zbiornikowych. Zwykle sygnał zwrotny jest „włączony”, gdy medium występuje i „wyłączony”, gdy go brak.

Dodatkowe funkcje dzięki danym IO-Link:

Przy zastosowaniu IO-Link dostępne są dodatkowe informacje. Dzięki IO-Link, dostępna jest rzeczywista cyfrowa wartość procesu do określenia rodzaju mediów, takich jak woda, mleko itp. Wartość IO-Link może posłużyć do rozróżnienia między medium a osadem na powierzchni pomiarowej. Identyfikacja mediów ma decydujące znaczenie w procesie płukania. Po wypłukaniu medium można rozpocząć proces mycia, aby zmaksymalizować czas produkcji.

Ciągły pomiar poziomu zbiornika

Czujnik ciśnienia PI udostępnia wyjście 4...20 mA i wyjście przełączające. Tradycyjne sygnały analogowe mogą być podatne na zakłócenia EMC i muszą być skalowane w celu pokazania rzeczywistego ciśnienia w systemie na programowalnym sterowniku logicznym.

Wysokie i niskie poziomy ciśnienia są zapisywane w czujniku, jednak bez bezpośredniego dostępu do systemu sterowania.

Dodatkowe funkcje IO-Link:

IO-Link umożliwia dostęp do rzeczywistych wartości ciśnienia bez konieczności skalowania sygnału. Na przykład zastosowano czujnik ciśnienia o wartości od 0 do 100 w H2O, ten sam zakres wartości jest bezbłędnie przesyłany do systemu sterowania bez konieczności skalowania.

Pobierając wysokie i niskie wartości ciśnienia z czujnika, można bezpośrednio monitorować wszelkie nieoczekiwane skoki i spadki ciśnienia. Jest to ważne, ponieważ może to doprowadzić do awarii czujnika lub zanieczyszczenia produktów.

Redundantny pomiar temperatury dla pasteryzatorów

Podczas produkcji mleka bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej temperatury. Wbudowane funkcje monitoringu i diagnostyki transmiterów temperatury TAD firmy ifm zapewniają sprawny przebieg procesu. Czujnik TAD jest pierwszym czujnikiem z wykrywaniem dryftu dla przemysłu spożywczego. Czujnik jest wyposażony w dwa niezależne elementy pomiarowe o różnych charakterystykach, które bezpośrednio zwiększają niezawodność procesu. W przypadku wystąpienia dryftu do programowalnego sterownika logicznego przesyłany jest sygnał ostrzegawczy.

Dodatkowe funkcje IO-Link:

IO-Link umożliwia monitorowanie obu elementów pomiaru temperatury. Dodatkowo do systemu sterowania przekazywana jest trzecia wartość, która jest średnią z obu wartości. Oznacza to, że trzy różne sygnały temperatury mogą być przesyłane i monitorowane za pomocą jednego kabla. Nadmiarowe sygnały temperatury pozwalają na indywidualne wykrywanie dryftu w zależności od procesu danej maszyny i oferują rozwiązanie, w którym ograniczona jest kalibracja czujnika.

Monitorowanie wody chłodzącej w odlewni

Układ chłodzenia w typowym piecu ma decydujące znaczenie dla prawidłowej pracy maszyny i procesu produkcji wysokiej jakości części. Ponadto, dokładne chłodzenie elementów poprawia trwałość i bezpieczeństwo maszyny. W tym celu należy dokładnie monitorować kilka parametrów przepływu wody chłodzącej, takich jak temperatura i przepływ. Wymaga to użycia wielu czujników i punktów montażowych na całej maszynie.

Dodatkowe funkcje IO-Link:

Przepływomierz magnetyczno-indukcyjny SM firmy ifm za pośrednictwem IO-Link przesyła standardowym kablem trójżyłowym natężenie przepływu, temperaturę i wartość stotalizowaną, eliminując wiele kosztownych kart analogowych, dodatkowe złączki rurowe, liczne punkty przyłączeniowe i nadmierny zapas części.