1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Zastosowania w automatyce

Zastosowania w automatyce

Licznik gazu sprężonego do rejestracji zużycia energii

Nieszczelności są znaczącym źródłem zmarnowanej energii w układach sprężonego powietrza, często marnując nawet 20-30% mocy sprężarki. Wycieki powietrza mogą również przyczyniać się do problemów z działaniem systemu i powodować wahania ciśnienia systemowego. To z kolei może doprowadzić do tego, że urządzenia z napędem pneumatycznym będą działać mniej wydajnie i może to mieć wpływ na produkcję. Mogą występować zbędne przełączenia, co wydłuży czas pracy. Urządzenia są częściej konserwowane. Czujniki przepływu powietrza SD firmy ifm umożliwiają wykrywanie i eliminowanie kosztownych nieszczelności.

Dodatkowe funkcje dzięki danym IO-Link

Wdrożenie systemów monitorowania sprężonego powietrza jest zazwyczaj nieopłacalne. IO-Link przesyła za pomocą jednego kabla wiele wartości procesowych, takich jak natężenie przepływu, temperatura i wartości stotalizowane, eliminując liczne i kosztowne karty analogowe. Ponieważ jeden czujnik może przesyłać wiele sygnałów procesu, eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych złączy rurowych, czujników, przewodów, a w efekcie optymalizuje zapas części. Oszczędności wynikające z wykrycia zmarnowanej energii oraz obniżenie całkowitych kosztów instalacji pozwalają na szybki zwrot z inwestycji.

Czujniki podciśnienia monitorują chwytaki ssawne

Czujniki podciśnienia z serii PN7 wykrywają wymagane podciśnienie, niezbędne do działania chwytaków ssawnych. Jeśli wartości minimalne nie zostaną osiągnięte, chwytak ssący pozostaje w pozycji wyjściowej, aby zapobiec uszkodzeniom obrabianych elementów i systemów. Monitorowana jest sieć sprężonego powietrza wysokiego ciśnienia (175 psi) i sieć sprężonego powietrza niskiego ciśnienia (87 psi).

Dodatkowe funkcje dzięki danym IO-Link

W przypadku konieczności wymiany czujnika podciśnienia PN7, funkcja automatycznej wymiany urządzenia może skopiować parametry do nowego czujnika poprzez IO-Link. Oszczędza to czas i zapobiega ewentualnym błędom w ustawianiu punktów przełączania. Czujnik podciśnienia może być również używany jako włącznik/wyłącznik lub funkcja analogowa poprzez IO-Link, co pozwala jednemu czujnikowi obsługiwać zarówno zastosowania cyfrowe, jak i analogowe. IO-Link redukuje koszty i wymagania związane z magazynowaniem.

Kontrola kolizji na platformie montażowej

Optyczny czujnik odległości, seria O1D, wykrywa, czy na platformie montażowej nie ma karoserii. Zanim karoseria zostanie przeniesiona w to miejsce, wieszak zostanie opuszczony i dopiero wtedy karoseria zostanie bezpiecznie ustawiona. Pozycja O1D jest krytyczna i często nie można sparametryzować czasów bez zatrzymania linii montażowej, jeśli zastosowanie ma się zmienić.

Dodatkowe funkcje dzięki danym IO-Link

Zdalna parametryzacja ma kluczowe znaczenie w tym zastosowaniu. Czujnik odległości O1D jest zamontowany w niedostępnym miejscu i nie można go regulować bez zatrzymania linii produkcyjnej. Gdy zmieniają się produkowane modele, IO-Link umożliwia zdalną zmianę parametrów czujnika za pośrednictwem układu plc/procesora. Nie ma potrzeby zatrzymywania linii!