1. Strona startowa
 2. Moduły IO-Link
 3. Technologia
 4. Cyfrowe filtry wejściowe

Cyfrowe filtry wejściowe

Dostępne w modułach z linii Standard.

Przed przekazaniem dalej za pośrednictwem IO-Link sygnały wejściowe można zmieniać przez różne filtry. W tym zamówieniu dostępne są następujące filtry sygnału wejściowego:

 1. Pin wejściowy
 2. Filtr sygnału odbić
 3. Funkcja podtrzymywania
 4. Funkcja odwracania
 5. Wejście danych technologicznych

Każdy z tych filtrów można skonfigurować osobno przez IO-Link.

Filtr sygnału odbić

 • Urządzenie wykrywa sygnały o długości przynajmniej 1,5 ms. Krótsze sygnały nie są wykrywane
 • Filtr wejściowy sygnału odbić tłumi zakłócenia od styków przełączników mechanicznych. Filtr podaje sygnały wejściowe na wyjście z opóźnieniem (czas odbicia). Filtr pomija wszystkie sygnały o czasie trwania krótszym niż zadany czas odbicia.

Funkcja podtrzymywania

 • Ten filtr wydłuża krótkie impulsy wejściowe. Filtr konfiguruje się następującymi parametrami:
 • Czas podtrzymywania: Czas trwania impulsu, przez który filtr będzie podtrzymywał krótkie impulsy
 • Impulsy podawane przez czas przekraczający czas podtrzymywania nie podlegają wydłużaniu
 • Stan podtrzymywania: Poziom wejściowy do wydłużenia (WYSOKI lub NISKI)

Funkcja odwracania

 • Ta funkcja odwraca logikę sygnału przychodzącego