1. Strona startowa
  2. Inteligentny czujnik 3D O3M
  3. Technologia

Inteligentny czujnik 3D O3M – Technologia

Technologia PMD Time of Flight

Dzięki technologii PMD Time of Flight sceny i obiekty są wykrywane trójwymiarowo przy pomocy jednego ujęcia i bez zniekształcenia obrazu ruchu. Przy tym sceny podlegające pomiarowi zostają oświetlone modulowanym, niewidocznym światłem podczerwonym, a światło odbite trafia do czujnika PMD.

Efektywny system pomiarowy

Dzięki opatentowanej technologii PMD osiągnięto wysoką odtwarzalność danych pomiarowych nawet w przypadku materiałów o silnie zróżnicowanych wartościach reflektywności. Zastosowany wielofazowy system pomiarowy wykrywa nawet zakłócenia wynikające z silnego zapylenia oraz powstawania mgiełki wodnej.

Wysoko rozwinięta algorytmika

Dzięki wysoko rozwiniętej algorytmice przejętej z branży motoryzacyjnej oraz prędkości pomiaru wynoszącej nawet 50 obrazów na sekundę czujnik zapewnia szybka i dokładną analizę informacji 3D. Dzięki specjalnie modulowanej podczerwieni osiągnięto stabilnie wysoką wartość wykrywania, nawet w przypadku materiałów o silnie zróżnicowanych wartościach reflektywności. I to przy minimalnym czasie reakcji 40 ms.

Funkcje autodiagnozy

Interfejsy jak CAN z J1939 lub CANopen oraz Fast-Ethernet zostały wbudowane standardowo. Funkcje autodiagnozy obejmujące wszystkie aspekty od czujnika po systemowe oświetlenie podczerwone stale informują o statusie systemu.