1. Strona startowa
  2. Inteligentny czujnik 3D O3M
  3. Aplikacje
  4. Antycypacja kolizji

Inteligentny czujnik 3D O3M – Wykrywanie przeszkód i antycypacja kolizji

Wykrywanie przeszkód i antycypacja kolizji

Zintegrowane automatyczne rozpoznawanie obiektów rozpoznaje nawet 20 nieruchomych lub ruchomych obiektów na drodze pojazdu budowlanego. Na podstawie aktualnej prędkości, wektora ruchu i stałych parametrów, np. w odniesieniu do drogi hamowania, czujnik 3D oblicza prawdopodobieństwo kolizji i przekazuje je do układu sterowania maszyny lub sygnalizuje kierowcy za pośrednictwem magistrali CAN lub Ethernetu.

Wykrywanie przeszkód.
Inteligentny czujnik 3D wykrywa pozycję i ruch obiektów w swoim polu obrazu. Dane te są następnie przekazywane do układu sterowania.

Monitorowanie drogi przejazdu.
Przy pomocy dowolnie ustawianego punktu odniesienia na pojeździe wykrywane są przeszkody, które wystają z powierzchni gruntu na uprzednio zdefiniowaną wysokość.

Wspomaganie kierowcy przy suwnicy kontenerowej.
Automatyczna antycypacja kolizji wspomaga operatora dźwigu przy zmianie pozycji i informuje o przeszkodach na drodze przejazdu.