You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. Czujnik 3D O3D
 3. Aplikacje
 4. Sprawdzanie kompletności

Czujnik 3D O3D – Sprawdzanie kompletności

Kontrola kompletności za pomocą inteligentnego czujnika 3D O3D

czujnik 3D obejmuje z góry pojemnik swoim działaniem i porównuje obraz z przyuczonymi uprzednio przez użytkownika modelami. Rozbieżności są sygnalizowane za pomocą wyjścia przyłączającego. Na podstawie stałej wymiany opinii z użytkownikami oraz kompleksowych testów obsługi zadbano o nadzwyczaj łatwą obsługę oraz integrację czujnika.

 • Niezawodna detekcja niedoboru lub przepełnienia.
 • Automatyczna kompensacja pozycji.
 • Możliwość nauczenia różnych typów opakowań.
 • Niezależność od koloru i niewrażliwość na światło obce dzięki technologii pomiaru czasu przelotu światła (PMD).
 • Wyjścia przełączające i interfejs danych procesowych Ethernet.

Nigdy więcej niekompletnych dostaw

Gdy paleta z jednym tylko niekompletnym opakowaniem dociera do klienta, ten często odsyła cały towar. Oprócz niezadowolenia powstają również dodatkowe koszty. Rozwiązaniem tego problemu jest sprawdzanie kompletności. Często montowane są w tym celu pojedyncze czujniki nad każdą pozycją opakowania. Jest to jednak sposób mało elastyczny, zwłaszcza gdy zmienia się rodzaj lub wielkość opakowania. Wtedy konieczna jest zmiana. Jeśli natomiast zmianie ulegnie kolor lub tekstura opakowania, zwykłe czujniki osiągają granice swoich możliwości.

Wszystkie te problemy nie występują w przypadku sprawdzania kompletności za pomocą czujnika 3D: czujnik 3D obejmuje z góry pojemnik swoim działaniem i porównuje obraz z przyuczonymi uprzednio przez użytkownika modelami. Rozbieżności są sygnalizowane za pomocą wyjścia przyłączającego. Na podstawie stałej wymiany opinii z użytkownikami oraz kompleksowych testów obsługi zadbano o nadzwyczaj łatwą obsługę oraz integrację czujnika.

Zalety kontroli kompletności

 • Uczenie różnych typów pojemników i ich wybieranie bez mechanicznego przezbrajania.
 • Kontrola niedoboru lub przepełnienia, a w razie potrzeby również obu tych stanów.
 • Automatyczna kompensacja pozycji gwarantuje stabilne działanie również przy zmieniającej się pozycji obiektu.
 • Niezależność od koloru i niewrażliwość na światło obce dzięki technologii pomiaru czasu przelotu światła (ToF).

Łatwe i wygodne uruchamianie

 • Integracja w systemach automatyzacyjnych poprzez cyfrowe I/O lub interfejs Ethernet.
 • Szybka konfiguracja, trwająca zazwyczaj poniżej trzech minut.
 • Asystent oprzewodowania pomaga przy pierwszym uruchomieniu.