You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Czujnik 3D O3D
  3. Aplikacje
  4. Przyszłość

Czujnik 3D O3D – Przyszłość

Przyszłe aplikacje:

W przyszłości możliwe będą dalsze aplikacje, takie jak pomiar poziomu, pomiar objętości, pomiar odległości i depaletyzacja.

 

Przykład zastosowania:
Roboty

Skrócenie cykli paletyzacji dzięki szybkiej lokalizacji produktu.

Kiedyś:
Współczesne rozwiązania stosują ruchome skanery liniowe, aby zlokalizować opakowanie.

 

Teraz:
Kamera 3D rejestruje wszystkie niezbędne dane w „migawce”.

 

 

Przykład zastosowania:
Automatyczne podnoszenie palet

Szybkie lokalizowanie i identyfikowanie geometrii palet.

Kiedyś:
Współczesne rozwiązania stosują skanery liniowe, aby zidentyfikować pozycję i geometrię palety w celu automatycznego pobierania.

 

Teraz:
Kamera 3D rejestruje dane w „migawce”. Paleta jest podnoszona bez opóźnienia.

 

 

Przykład zastosowania:
Depaletyzacja

Identyfikacja „osieroconych” pojemników transportowych, aby wyeliminować niebezpieczeństwo pęknięcia.

Kiedyś:
Depaletyzacja warstwami stała się ulubioną metodą szybkiego wprowadzania produktów do systemu.

 

Teraz:
Pojedyncze skrzynki jednej warstwy mogą spowodować uszkodzenia, gdy robot próbuje podnieść następną warstwę skrzynek. Technologia oparta na kamerze 3D zapobiega takim sytuacjom poprzez pomiar wysokości warstwy, czyli również identyfikację pojedynczych skrzynek w jednej pozycji palety.