1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Oprogramowanie do modułu diagnostycznego VSE oraz czujników drgań VN

Oprogramowanie do modułu diagnostycznego VSE oraz czujników drgań VN

Nowe oprogramowanie do parametryzacji z wizualizacją danych

  • Wizualizacja danych pomiarowych na różnych typach wykresów
  • Porównanie wartości mierzonych z różnych źródeł danych na jednym wykresie
  • Wizualizacja danych nieprzetworzonych z kanałów dynamicznych jednego urządzenia VSE
  • Tworzenie zadań kontrolnych (rekordów parametrów) za pomocą asystenta
  • Uporządkowane zarządzanie urządzeniami i danymi w strukturze drzewa

Parametryzacja
Za pomocą nowego oprogramowania do parametryzacji VES004 można ustawiać parametry modułów diagnostycznych VSE. Oprogramowanie umożliwia stworzenie struktury drzewa, w której zintegrowane są urządzenia oraz czujniki. Dzięki temu użytkownik może łatwo odnaleźć się we własnej strukturze zakładów, urządzeń i maszyn.
Tworzenie rekordów parametrów jest wspomagane przez funkcję asystenta w celu ułatwienia definiowania zadań monitorowania drgań oraz wartości procesów.
Bez większych problemów można zdefiniować proste zadania monitorowania również bez specjalistycznej wiedzy i skonfigurować je w module diagnostycznym. Administrowanie danymi, takimi jak historia rekordów parametrów, dane pomiarowe, rejestracja oraz pliki historii odbywa się również na podstawie zdefiniowanej w projekcie struktury drzewa.