1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Zasilacze
  4. Elektroniczny bezpiecznik 24 V DC

Elektroniczny bezpiecznik 24 V DC

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z funkcją monitorowania obwodu wtórnego 24 V

  • Modułowe i selektywne zabezpieczenie obwodów
  • Niezawodna ochrona umożliwiająca redukcję przekroju przewodów
  • Szybka wymiana dzięki innowacyjnej technice łączeniowej
  • Wykrywanie przyczyny wyzwolenia (poprzez IO-Link)
  • Pomiar prądu i napięcia dla każdego kanału (poprzez IO-Link)

Bezpieczeństwo po stronie zasilania 24 V

W przeciwieństwie do strony pierwotnej o napięciu 230 V, zabezpieczenie przeciwzwarciowe w obwodzie wtornym jest często zaniedbywane. Ponadto w razie awarii zasilania 24 V standardowe mechaniczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe często się nie uruchamiają. Elektroniczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe ifm optymalnie monitorują obwod, a w razie konieczności go odłączają. Możliwe jest rownież selektywne wyłączanie poszczegolnych obwodow. Umożliwia to zredukowanie przekroju przewodow w obciążonych obwodach zasilaczy impulsowych. System posiada modułową strukturę i może być optymalnie dopasowany do zabezpieczania obwodow maszyn i instalacji. Wersja IO-Link umożliwia dodatkowo analizę istotnych danych diagnostycznych.

Montaż modułu

System posiada modułową strukturę i składa się z modułu zasilającego do max. 40 A. Moduły zabezpieczające mogą być montowane obok siebie za pomocą prostego mechanizmu zaciskowego, bez mostkow, zworek itp. Łatwość montażu i zminimalizowanie okablowania pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Użytkownik może podłączyć do modułu głownego do 10 modułow zabezpieczających w wersji standard, a w wariancie z IO-Link do 8 modułow zabezpieczających.

Wersje

Dostępna jest wersja standardowa oraz wersja z IO-Link. Poza mechanizmem wyzwalającym, moduły posiadają diodę LED, ktora sygnalizuje, czy moduł został wyzwolony, czy jest aktywny i w jakim stopniu został obciążony. Za pomocą przycisku można aktywować i dezaktywować poszczegolny kanał. Moduł zasilający posiada dodatkowe zbiorcze wyjście sygnału ostrzegawczego, jeśli ktoryś z modułow został wyzwolony.

Większa przejrzystość z IO-Link

Wersja z IO-Link pełni te same funkcje, dostępne są jednak dodatkowe informacje dla każdego kanału: 

Informacje wysyłane do mastera IO-Link: 
• prąd obciążenia (cyklicznie 1 bajt) 
• napięcie wyjściowe (acykliczne) 
• licznik wyzwalania (acykliczny) 
• aktualny status urządzenia (cyklicznie 1 bajt): 
• zwarcie 
• przeciążenie 
• zbyt niskie napięcie 
• osiągnięty limit (80 % IN) 

Polecenia odbierane z mastera IO-Link: 
• aktywacja / dezaktywacja 
• reset mechanizmu wyzwalania 
• reset licznika wyzwalania 

Moduły są dostępne o stałych wartościach zabezpieczenia 2 A, 4 A, 6 A, 8 A i 10 A. Stałe wartości zabezpieczenia zapobiegają nieprawidłowościom w użytkowaniu lub zmianie nastaw wartości maksymalnej prądu.