1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Kontroler/bramka AS-i

Kontroler/bramka AS-i

SmartPLC DataLine: Elastyczny system automatyzacji

  • Szybkie i łatwe uruchamianie
  • Elastyczny i dostosowany do przyszłych wymogów system dzięki podzespołom umożliwiającym komunikację oraz CODESYS V3
  • Najrozmaitsze protokoły różnych interfejsów
  • Zaprojektowany do zastosowań w kontekście przemysłu 4.0
  • Niedościgniony stosunek jakości do ceny

Komunikatywny sterownik PLC
System SmartPLC DataLine można swobodnie programować w środowisku CODESYS V3 przy pełnym dostępie do wszystkich interfejsów systemu. Dwa porty Ethernet funkcjonują jako interfejs typu slave magistrali obiektowej EtherCAT i umożliwiają wydajną komunikację z innymi systemami PLC. Poprzez dwa kolejne porty Ethernet można jednocześnie korzystać z różnych protokołów komunikacyjnych, np. EtherCAT-Master, EtherNet/IP-Scanner, Modbus TCP Master oraz Slave, TCP/IP, UDP/IP lub OPC-UA-Server.

Zaprojektowany dla przemysłu 4.0
System SmartPLC DataLine jest optymalnie przygotowany do zastosowań w przemyśle 4.0. Z punktu widzenia sterownika PLC urządzenie zachowuje się jak klasyczna bramka AS-i, a do sieci IT udostępniane mogą być dowolne wartości procesowe poprzez zróżnicowane protokoły komunikacyjne. Zakres funkcji jest uzupełniany przez zintegrowany zegar czasu rzeczywistego oraz gniazdo kart SD.

Zalety i korzyści dla klientów
Interfejsy komunikacyjne:

EtherCAT:
Certyfikowana funkcjonalność EtherCAT

Interfejs AS-i:
1 i 2 mastery AS-i o profilu M4

Interfejs do konfiguracji:
2 porty Ethernet z następującymi funkcjami:
– WEB serwer
– interfejs programistyczny CODESYS V3
– wielofunkcyjny interfejs komunikacyjny
(EtherCAT Master, Modbus TCP, EtherNet/IP Scanner, OPC-UA-Server, wizualizacja WEB)

Złącza:
– AS-i i zasilanie pomocnicze: zaciski sprężynowe (dostarczane w komplecie)
– EtherCAT 2 x RJ45
– interfejs do konfiguracji 2 x RJ45

Funkcje
Aby udostępniać zintegrowanemu sterownikowi PLC dodatkowe dane wejściowe/wyjściowe lub realizować wymianę danych z innymi urządzeniami/systemami, system SmartPLC DataLine wspiera poprzez swoje oba interfejsy do konfiguracji znaczną liczbę zróżnicowanych protokołów komunikacyjnych. Do zastosowań związanych z przemysłem 4.0 dostępna jest m.in. funkcjonalność OPC-UA-Server, umożliwiająca łatwą transmisję danych do środowiska IT użytkownika.