You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Czujniki 3D z technologią PMD

Czujniki 3D z technologią PMD

Optyczny pomiar poziomu w 3D oraz wykrywanie poziomu granicznego

  • Ciągły pomiar niepłaskich powierzchni
  • Określa wartości minimalne, maksymalne lub średnie
  • Tryb uczenia różnych kształtów zbiorników
  • Ignorowanie zakłócających działanie elementów wbudowanych
  • Bezdotykowa detekcja nieprzezroczystych mediów, do poziomu napełnienia 10 m

Możliwość elastycznego konfigurowania
System rejestruje lite i nieprzezroczyste materiały stałe lub materiały sypkie w zbiornikach, silosach lub zasobnikach do poziomu napełnienia 10 m. Czujnik O3D umożliwia precyzyjną rejestrację wysokości załadunku na środkach transportu takich jak pasy przenośników oraz wysokości ładunku na paletach.
Czujnik określa poziom na zdefiniowanym tle i przekazuje wartość procesową albo poprzez wyjście analogowe, albo cyfrowo i bez zakłóceń poprzez interfejs procesowy sieci Ethernet. Czujnik O3D można alternatywnie stosować w roli czujnika poziomu granicznego.
Pole pomiarowe czujnika można dostosowywać do geometrii zbiornika. Tzw. „regiony wykluczeń” pozwalają na ignorowanie np. mieszadeł lub innych dobudowanych elementów. Istnieje możliwość nauczenia czujnika kształtów pustych zbiorników, takich jak leje, proste lub stożkowate silosy lub nachylone przenośniki taśmowe. W przypadku materiałów sypkich otrzymuje się dzięki temu informację o przeciętnym poziomie napełnienia, również wtedy, gdy dochodzi do wykształcania się stożków sypkiego materiału lub powstawania lejów.