1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Sprawdzanie kompletności w systemach pakowania

Sprawdzanie kompletności w systemach pakowania

Innowacyjne koncepcje, ułatwiające intuicyjną obsługę

  • Możliwość przyuczenia do różnych typów opakowań
  • Niezawodna detekcja niedomiaru lub przepełnienia
  • Automatyczna kompensacja pozycji
  • Niezależne od koloru i niewrażliwe na światło zewnętrzne dzięki technologii pomiaru czasu przelotu światła (PMD)
  • Wyjścia przełączające oraz interfejs Ethernet

Koniec z niekompletnymi dostawami
Gdy paleta z jednym tylko niekompletnym opakowaniem dociera do klienta, ten często odsyła cały towar. Oprócz niezadowolenia powstają również dodatkowe koszty. Rozwiązaniem tego problemu jest sprawdzanie kompletności. Często montowane są w tym celu pojedyncze czujniki nad każdą pozycją opakowania. Jest to jednak sposób mało elastyczny, zwłaszcza gdy zmieni się rodzaj lub wielkość opakowania. Wtedy konieczna jest zmiana. Jeśli natomiast zmianie ulegnie kolor lub tekstura opakowania, zwykłe czujniki napotykają granice swoich możliwości.
Wszystkie te problemy nie występują w przypadku sprawdzania kompletności za pomocą czujnika 3D: czujnik 3D obejmuje z góry pojemnik swoim działaniem i porównuje obraz z przyuczonymi uprzednio przez użytkownika modelami. Rozbieżności są sygnalizowane za pomocą wyjścia przyłączającego.
Na podstawie stałej wymiany opinii z użytkownikami oraz kompleksowych testów obsługi zadbano o nadzwyczaj łatwą obsługę oraz integrację czujnika.


Bieżący biuletyn