You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Zawsze wiesz, na czym stoisz: informacja o położeniu zaworów kulowych

Zawsze wiesz, na czym stoisz: informacja o położeniu zaworów kulowych

  • Typ i położenie zaworu kulowego są bezpośrednio widoczne w instalacji
  • Bezpośrednia wizualizacja kierunku przepływu (dla kierunkowych zaworów przepływowych T, L, Y)
  • Swobodna regulacja kątowa wartości docelowych pozwala na ograniczenie wersji typu i zapasów magazynowych
  • Uniwersalne zastosowanie na napędach zgodnie z VDI/VDE 3845

Elastyczna informacja o położeniu

W celu uzyskania informacji o położeniu, na zaworach kulowych montuje się krzywki przełączające. Regulowane elementy wytłumiające pozwalają na użycie znaczników położenia zarówno w standardowych jak i dedykowanych zastosowaniach podających informację o położeniu zaworu.

Wystarczy rzut oka na położenie zaworu kulowego

Znacznik położenia wyposażony jest regulowany wskaźnik położenia umieszczony na górze, który można elastycznie adaptować do kierunku L i stosując dodatkowy element wskazujący również do kierunków T lub Y. Umożliwia to przejrzystą wizualizację położenia zaworu kulowego bezpośrednio w instalacji.

Znaczniki położenia