You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Dwa razy lepsze: czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym i modułem IO-Link

Dwa razy lepsze: czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym i modułem IO-Link

  • Wysoko precyzyjny pomiar odległości pozwalający na wczesne diagnozowanie zmian mechanicznych
  • Pomiar odległości i przełącznik w tylko jednym urządzeniu

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Elastyczne zastosowanie dzięki regulowanemu zakresowi wyjść
  • Transmisja wartości mierzonych bez strat poprzez IO-Link
  • Więcej funkcjonalności z pełną kompatybilnością dla zastosowania standardowych urządzeń wejściowych

Gotowy na modernizację instalacji

Nowe indukcyjne czujniki analogowe są w pełni kompatybilne i nadają się do zastosowania w istniejących instalacjach. Dodatkowo moduł IO-Link udostępnia szeroką gamę funkcji i informacji.

Większa dokładność pomiaru dzięki IO-Link

Z jednej strony, dzięki komunikacji cyfrowej unika się strat na konwersji lub zakłóceń elektromagnetycznych. Z drugiej strony, zakres wykrywania czujnika można swobodnie skalować poprzez IO-Link – co pozwala także na regulację krzywej załączania. Tym samym można zmaksymalizować rozdzielczość, gdyby zachodziła potrzeba szybkiego wykrycia niewielkich zmian odległości, np. spowodowanych pierwszymi objawami zużycia. Po podłączeniu do systemu ERP dane cyfrowe można wykorzystać dla celów realizacji zautomatyzowanej konserwacji zależnej od potrzeb.

Akcesoria