You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Nowości produktowe
 2. Oprogramowanie / Rozwiązania IIoT
 3. Narzędzie do urządzeń IO-Link

Narzędzie do urządzeń IO-Link

Narzędzie do zarządzania IO-Link w wersji autonomicznej (stand alone)

 • Wydajność: ustawianie głównych parametrów wszystkich czujników IO-Link
 • Inteligencja: automatyczne rozpoznawanie urządzeń IO-Link
 • Łatwość obsługi: łatwe zarządzanie zestawami danych
 • Bezpośredniość: dostęp do czujników IO-Link za pośrednictwem sterownika PLC

moneo configure umożliwia łatwe i jednoczesne ustawianie parametrów wielu czujników IO-Link. Ponadto oprogramowanie to pozwala na centralne ustawianie parametrów masterów ifm IO-Link w całej sieci. Stosując zintegrowane, niezależne od producenta zarządzanie IODD w połączeniu z bazą danych IODD, można zintegrować czujniki innych producentów z siecią IO-Link oraz ustawiać ich parametry.

Pozwala to oszczędzić czas i zwiększyć niezawodność procesu produkcji.
Wyraźne wskazania do dwóch wartości danych procesowych dla każdego czujnika IO-Link ułatwią uruchamianie lub analizę błędów. Również ta funkcja jest niezależna od producenta.

Dlaczego moneo configure SA?

Zarządzanie zapisem zestawów danych Narzędzie do wszystkich urządzeń IO-Link Przegląd wszystkich urządzeń IO-Link w sieci Dynamiczny kokpit
Łatwa konfiguracja i wymiana urządzeń IO-Link za pomocą jednego narzędzia Niezależne od producenta ustawianie urządzenia, online/offline, ze zintegrowanym zarządzaniem IODD Skanowanie złożonej sieci IO-Link obejmującej mastery i urządzenia Równoległa wizualizacja wartości i parametrów procesowych

Ustawianie parametrów na zasadzie punkt-punkt lub za pośrednictwem sieci

Ustawianie parametrów sieci IO-Link za pośrednictwem połączenia bezpośredniego
Oprogramowanie działa na komputerze/laptopie. Połączenie komputera z masterami ifm jest realizowane za pośrednictwem interfejsu Ethernet.

Ustawianie parametrów sieci IO-Link w sieci IIoT
Oprogramowanie działa na jednym lub kilku komputerach/laptopach w sieci IIoT. Komputery są częścią tej sieci i mogą być łączone z masterami ifm za pośrednictwem routera lub sieci wi-fi (za pośrednictwem interfejsu IoT / interfejsu magistrali obiektowej).

Pierwsze ustawienie czujnika IO-Link

Parametry nowego czujnika należy wprowadzić przed jego instalacją.

Zalety

 • Ustawienia i funkcje czujnika można przetestować bez użycia sterownika PLC
 • Możliwość zapisania zestawu parametrów w oprogramowaniu
 • Przyjazne użytkownikowi ustawianie parametrów za pośrednictwem mastera USB

Prowadzenie diagnostyki możliwe podczas pracy czujnika

Należy skontrolować poprawność działania czujnika podłączonego do mastera IO-Link ifm.

Zalety

 • Skanowanie całej sieci oraz wizualizacja podłączonych urządzeń IO-Link oraz masterów
 • Możliwość wyszukiwania czujników za pomocą „tagów specyficznych dla aplikacji” i/lub funkcji migania
 • Wyraźna prezentacja na kokpicie wartości procesowej dla każdego czujnika z jednoczesnym wyświetlaniem bieżących parametrów

Zapewnienie i poprawa jakości procesu

Standaryzowane ustawianie parametrów dla urządzeń IO-Link
Niezależne od producenta oprogramowanie do parametryzacji
Większe bezpieczeństwo procesów
Prosta konfiguracja i wymiana urządzeń IO-Link za pomocą jednego narzędzia
Zapewnienie jakości
Zapewnienie jakości
Wzrost wydajności
Zintegrowane, niezależne od wytwórcy zarządzanie IODD

Uwaga:
 Niektóre z wymienionych funkcji of moneo configure SA będą dostępne dopiero w przyszłych wersjach po aktualizacji

Wymagania systemowe:
• np. procesor Quadcore 1,6 GHz lub Dualcore 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB miejsca na dysku twardym (SSD lub HDD)
• grafika min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x złącze USB 3.0 lub wyższe.
• min. 1 x port Ethernet (min. 100 MBit)
• Windows 10
• przeglądarka: Google Chrome lub Mozilla Firefox