1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. PMD profiler: dokładne wykrywanie konturów do kontroli jakości na linii produkcyjnej

PMD profiler: dokładne wykrywanie konturów do kontroli jakości na linii produkcyjnej

  • Sprawdzenia jakości na linii produkcyjnej w celu zapewnienia właściwego montażu części
  • Szybka konfiguracja bez oprogramowania
  • Pomiar niezależny od odległości do dużych tolerancji pozycjonowania obiektów
  • Odporność na światło z zewnątrz – nie wymaga osłaniania ani oświetlenia zewnętrznego

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Opcjonalna wizualizacja konturów w oprogramowaniu dla ułatwienia analizy defektów

Dokładne skanowanie obiektu w celu kontroli jakości
Profiler zastosowany w procesach montażu, przenoszenia i manipulacji sprawdza obecność obiektu, a ponadto kontroluje, czy zastosowano odpowiedni element i czy został on prawidłowo zamontowany. Jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby porównać kontur obiektu z nauczonym wcześniej konturem wzorcowym zapisanym w pamięci profilera. Fotoelektryczny skaner liniowy niezawodnie wykrywa najmniejsze różnice między prawie identycznymi elementami. Ponieważ odległość nie ma znaczenia, PMD profiler nie wymaga skomplikowanego pozycjonowania jak w przypadku czujników 1D. Dzięki niewrażliwości na światło z zewnątrz urządzenie nie wymaga osłaniania ani oświetlenia zewnętrznego jak w układach kamer zapewniających równie wysoką dokładność obrazowania. Wygodny kolorowy wyświetlacz i intuicyjne ustawienia obsługiwane zaledwie 3 przyciskami: czujnik jest gotowy do pracy w ciągu kilku minut i nie wymaga oprogramowania. Czujnik może przesyłać obiektów przez IO-Link dane na temat wskaźnika odrzutów lub wykrytych profili.

Obszar zainteresowania: duża dokładność
Aby dodatkowo zwiększyć niezawodność wyznaczania różnić między prawie identycznymi elementami, ocenę profilu można zawęzić do wybranego fragmentu obiektu ograniczonego dwoma znacznikami, korzystając z funkcji obszaru zainteresowania (Region of Interest, RoI). Funkcję można włączyć w trybie ustalonym (fixed), aby sprawdzić, czy dany obiekt jest ustawiony dokładnie. Natomiast w trybie płynnym (floating) obszar porównywania konturów zmienia się wzdłuż wiązki lasera. Nie trzeba umieszczać części przeznaczonych do badania dokładnie w ten sam sposób.

Zapewnienie jakości: definicja tolerancji
Podobieństwo między obiektem odniesienia a docelowym wynosi od 0 do 100%. Aby określić wartość, od której obiekt odniesienia jest nie do przyjęcia, można skorzystać z tzw. funkcji wartości progowej. Dlatego niska wartość tolerancji zapewni jakość podzespołów, które wymagają dużej dokładności.