You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Monitoring warunków pracy
  3. Łatwy do wdrożenia monitoring stanu w przemyśle

Łatwy do wdrożenia monitoring stanu w przemyśle

  • Skuteczne monitorowanie stanu prostych maszyn w sieci
  • Bezproblemowa integracja bezpośrednio z systemami przemysłowego Ethernetu
  • Proste wskaźniki działające w czasie rzeczywistym do obsługi alarmów automatycznych

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Przechwytywanie sygnałów surowych do zaawansowanej analizy
  • Brak potrzeby stosowania szaf sterowniczych czy skomplikowanego okablowania dzięki IO-Link

Konserwacja maszyn przemysłowych w czasie rzeczywistym
Przemysłowa ochrona maszyn zintegrowana bezpośrednio z istniejącą platformą sterowania klienta. Ciągłe monitorowanie stanu maszyn pod względem najczęstszych usterek z powodu uderzeń, zmęczenia podzespołów i tarcia. Umożliwia to terminowe i przewidywalne planowanie prac konserwacyjnych przed wystąpieniem poważnych uszkodzeń lub awarii powodujących przestoje produkcji. Maszyny podlegają ciągłej i stałej ochronie w odróżnieniu od zastosowania systemów monitorowania okresowego.

Łatwe łączenie dzięki IO-Link
Sprawdzony przemysłowy system IO-Link ułatwia włączanie technologii Przemysłu 4.0 bezpośrednio do własnej, istniejącej platformy sterowania klienta. Bez konieczności stosowania kosztownych dodatkowych sieci, bramek i udziału IT. Mastery IO-Link wysyłają sygnały stanu do elementów sterujących oraz mogą wysyłać przetworzone i surowe sygnały dot. wibracji do systemów wyższego poziomu w celu zaawansowanej analizy.

Wartości procesu
Czujnik drgań VVB001 wewnętrznie pozyskuje i analizuje różne wartości procesowe służące do wykrywania błędów maszyn.

v-RMS (Warunki dot. luzów w maszynie)
Wartość skuteczna prędkości drgań określa stopień zużycia podzespołu.

a-RMS (Warunki dot. tarcia w maszynie)
Wartość skuteczna przyspieszenia, określa tarcie mechaniczne.

a-Peak (Warunki dot. uderzeń w maszynie)
Przyspieszenie maksymalne, określa udary mechaniczne.

Współczynnik szczytu (Crest-Factor, CF)
a-Peak/a-RMS, jeden z istotnych pomiarów ogólnego stanu maszyny.

Temperatura
Wskazuje wzrost temperatury spowodowany nadmiernym tarciem lub innymi czynnikami (np. elektrycznymi).

Dane surowe
W celu szczegółowej analizy lub analizy przyczyn w przypadku uszkodzenia czujnik dostarcza również dane surowe zarejestrowanego przyspieszenia. Są one wysyłane na żądanie w postaci BLOB (Binary Large Object) i przesyłane przez IO-Link. System może rejestrować stan roboczy maszyny co 4 sekundy i przesyłać dane przez kilkanaście minut do systemów wyższego poziomu.