1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Wytrzymałe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link

Wytrzymałe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link

W metalowej obudowie z dopuszczeniem ATEX, grupa II, kategoria 3D

  • Wytrzymała metalowa obudowa M30, brak konieczności dodatkowej ochrony przed uderzeniami
  • Dopuszczenie ATEX, grupa II, kategoria 3D
  • Idealny w połączeniu z PLC
  • Możliwość montażu równo z powierzchnią
  • Pomiar wartości aktualnych i konfiguracja poprzez IO-Link

Monitorowanie prędkości obrotowej w kompaktowej postaci
Nowe czujniki prędkości obrotowej to kompaktowe rozwiązanie do kontroli prędkości obrotowej, w którym monitor kontrolny jest zintegrowany w obudowie czujnika. Wartość graniczną prędkości obrotowej, przy której następuje aktywacja wyjścia, ustawia się potencjometrem lub poprzez IO-Link. Czujnik umożliwia monitorowanie ruchów obrotowych i liniowych pod kątem przekroczenia minimalnej i maksymalnej wartości zadanej lub zablokowania. Nowe czujniki różnią się od swych poprzedników wytrzymałą metalową obudową umożliwiającą montaż równo z powierzchnią. Ponadto jest dostępna specjalna wersja z dopuszczeniem ATEX, w której nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed uderzeniem.

Aplikacje
Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w systemach transportu, służąc na przykład do monitorowania przenośników taśmowych lub kubełkowych. Ich typowym zadaniem jest kontrolowanie przekroczenia minimalnej prędkości zadanej lub zablokowania i postoju.

Zalety
Czujniki prędkości obrotowej umożliwiają kompleksowe monitorowanie prędkości obrotowej. Punkt przełączania można ustawić potencjometrem wieloobrotowym. Poprzez IO-Link dostępne są dodatkowe funkcje, np. informacje na temat aktualnej prędkości obrotowej lub punktu przełączania czy konfiguracja ważnych dodatkowych parametrów, takich jak czas nieaktywności podczas rozruchu. Umożliwia to bezpośrednią komunikację ze sterownikiem lub SMARTOBSERVER.

Zasada działania
Zintegrowany czujnik jest aktywowany przez mijające go krzywki lub inne metaliczne znaczniki sterujące. Jednostka przetwarzająca na podstawie odstępu czasowego tłumienia oblicza okres lub częstotliwość (wartość rzeczywista prędkości obrotowej) i porównuje je z ustawionym punktem przełączania (wartość zadana). W czasie nieaktywności podczas rozruchu oraz gdy prędkość obrotowa przekracza ustawioną wartość przełączania, wyjście tworzy połączenie przelotowe. Dioda LED sygnalizuje spadek prędkości obrotowej poniżej minimum oraz wyłączenie wyjścia.