1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Wielofunkcyjny system przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych

Wielofunkcyjny system przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych

Dobra czytelność i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego

  • Dobra czytelność wyświetlacza
  • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego woparciu oinformacje tekstowe
  • Zmiana koloru treści na ekranie (czerwony, żółty, zielony) przy przekroczeniu maksymalnej lub spadku poniżej minimalnej wartości zadanej
  • Rozdzielczość 16-bitowa
  • Dodatkowe funkcje: tara, filtry, uśrednianie, powiązania sygnałów

Wskaźnik analogowy 4.0
Nowy wyświetlacz wielofunkcyjny to więcej niż zwyczajny wyświetlacz: Przetwarza on wstępnie sygnały analogowe i przesyła informacje w razie potrzeby do nadrzędnego sterownika. Dzięki tej swoistej inteligencji można go stosować z powodzeniem w kontekście koncepcji Przemysł 4.0.

Wielofunkcyjny wskaźnik analogowy
Inteligentny ekran wyświetla różne parametry procesowe z czujników z wyjściem analogowym lub transmiterów z wyjściem sygnałowym. Ustawiane współczynniki skalowania umożliwiają przeliczanie sygnałów wejściowych i ich wyświetlanie w postaci wartości fizycznych (np. ciśnienia, temperatury, wielkości przepływu). Przy zastosowaniu transmitera ciśnienia można na przykład wyświetlić pojemność zbiornika. Poza tym sygnały wejściowe można ze sobą kompensować, na przykład w celu pomiaru różnicy ciśnienia.

Komfortowa obsługa
Ustawień dokonuje się bezpośrednio za pomocą nowoczesnego rezystancyjnego ekranu dotykowego. Ekran przełącza się automatycznie z trybu wyświetlania na tryb konfiguracji. Wszystkie parametry są wyświetlane w postaci tekstowej, co umożliwia intuicyjną obsługę. Hasło zabezpiecza przed manipulacją przez osoby nieuprawnione.

Kontrola wartości granicznych
Użytkownik może ustawić maks. cztery wartości graniczne. Przekroczenie maksymalnej lub spadek poniżej minimalnej wartości zadanej powoduje przełączenie maks. czterech wyjść tranzystorowych. Na ekranie jest wyświetlany stan wyjść, a kolor zmienia się w zależności od wartości procesowej na czerwony, żółty lub zielony.