• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Bramka ISOBUS do maszyn rolniczych

Wydajne i inteligentne rolnictwo stało się łatwe

Bramka ISOBUS umożliwia łatwą integrację funkcji ISOBUS związanych z inteligentnym rolnictwem w programie sterowania rolniczymi przyczepami. Dzięki dostarczonej bibliotece funkcji ISOBUS wizualizację dla przyczepy można szybko i wygodnie skonfigurować za pomocą CODESYS V2.3 lub V3.5.

Dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu danych przesyłane są tylko wartości, które mają być wizualizowane na wyświetlaczu ciągnika, co znacznie zmniejsza obciążenie magistrali danych.

Pełne wykorzystanie Kontrolera zadań

Oprócz Wirtualnego terminala i funkcji AUX-N (dodatkowa funkcja sterowania), funkcje automatyzacji TC-Basic, TC-Geographic i TC-Section Control inteligentnego interfejsu rolniczego „Kontrolera zadań” mogą być również w pełni wykorzystywane za pośrednictwem bramki ISOBUS. Dzięki złączu M12 bramkę ISOBUS można łatwo połączyć z dowolnym sterownikiem mobilnym ifm za pośrednictwem interfejsu CAN, nawet później.

Nie będą wymagane żadne dodatkowe opłaty licencyjne za korzystanie z certyfikowanej przez AEF bramki ISOBUS.