You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Szybko reagujący, precyzyjny czujnik przepływu

Wydajna produkcja zapewniająca wymagany poziom jakości

Czujniki przepływu typu SBT zapewniają odpowiednią jakość i wydajność procesów produkcyjnych, na przykład w zakładach formowania wtryskowego, produkcji opon lub produkcji substytutów mięsa. Czujnik w sposób szybki i dokładny określa natężenie przepływu medium używanego do kontroli temperatury konforemnej w celu ogrzania lub schłodzenia formy w zależności od etapu procesu. W procesie tym nie przeszkadzają mu pęcherzyki powietrza.

Dzięki wysokiej powtarzalności, odchylenia od wartości zadanej są wykrywane we wczesnym stadium, nawet przy bardzo niskich przepływach. Unika się kosztownych odpadów materiałowych z powodu przedwczesnego lub niepełnego chłodzenia.

Wczesna identyfikacja wymagań dotyczących konserwacji

W zależności od rodzaju medium grzewczego lub chłodzącego kanały wbudowane w formę wtryskową do konforemnej regulacji temperatury mogą z czasem ulec zatkaniu. Osady takie jak kamień wapienny lub cząstki brudu mogą ograniczyć lub nawet uniemożliwić przepływ medium grzewczego lub chłodzącego. Technologia precyzyjnych czujników pomaga szybko zidentyfikować wymogi konserwacyjne w zatkanym systemie orurowania i zapobiec pogorszeniu jakości.

Nowoczesne zarządzanie energią

Monitorowanie przepływu i temperatury potwierdziło swoją ważność w procesach z kontrolą temperatury. W ten sposób zużycie energii w procesie produkcyjnym może być łatwo monitorowane i optymalizowane poprzez precyzyjną kontrolę temperatury i przepływu.