• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Dodatek monitorujący ifm Vision Assistant

Centralny przegląd jakości procesu

Dzięki narzędziu do monitorowania Monitoring Tool będącego dodatkiem do ifm Vision Assistant można połączyć na panelu dane dotyczące obrazu i procesu z czujników wizyjnych. Dzięki temu przez cały czas możliwy jest czytelny wgląd na żywo w istotne obrazy, statystyki dotyczące dobrych i złych części, jak również komunikatów o stanie czujników.

To umożliwia szybsze wykrycie odchyleń i ich wyeliminowanie.

Czytelny przegląd sprawia, że łatwiej jest monitorować w czasie rzeczywistym działanie procesów zarówno bezpośrednio w środowisku produkcyjnym jak i w lokalizacji centralnej. Konserwacja oraz prace naprawcze mogą być przeprowadzane szybciej, dzięki czemu można utrzymać wysoką jakość procesu.

Rozpoznanie trendów na podstawie danych historycznych

Można również wykorzystać historię danych generowaną automatycznie do analizy rozwoju procesów, wyprowadzania z nich trendów i podejmowania działań z wyprzedzeniem.