You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Przypadki użycia / więcej zastosowań
  3. Raport zastosowania – pokaz w zakładzie w Aachen

Przepływomierz termiczny z modułem IO-Link do obrabiarek

Optymalizacja zużycia zasobów staje się coraz ważniejsza. Firma ifm tworzy systemy dedykowane do pomiaru i analizy materiałów eksploatacyjnych. Podczas produkcji w zakładzie pokazowym w Aachen przetwarzane są blachy o różnych grubościach. W tym przypadku SD6100 wykrywa ilości gazu ochronnego podczas cięcia laserowego.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Oprogramowanie do ustawiania parametrów czujników IO-Link

LINERECORDER SENSOR jest oprogramowaniem służącym do przejrzystego ustawiania parametrów czujników IO-Link firmy ifm w trybie online i offline za przez adapter USB. Umożliwia ono spójne ustawianie parametrów i wizualizację wszystkich czujników i aktuatorw z interfejsem IO-Link. Do przykładów funkcji standardowych należy importowanie definicji IODD i automatyczna identyfikacja podłączonych urządzeń. Przejrzyste przedstawienie nastawianych parametrów umożliwia łatwe zdefiniowanie funkcji urządzenia. Zbiory parametrów można zapisywać i przesyłać. Mogą być również archiwizowane jako pliki pdf do celów dokumentacyjnych. Wartości procesowe są wyświetlane graficznie podczas konfiguracji. Pomaga to użytkownikowi zoptymalizować parametry do danego zastosowania i zapewnia płynną pracę instalacji.