You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. ASP

ASP - unikanie kolizji w śmieciarce z bocznym załadunkiem

Zwiększone bezpieczeństwo – niższy koszt

Autonomiczny system wspomagania kierowcy do obszaru za pojazdem oraz obszaru załadunku

Nowoczesne ładowarki boczne są wykorzystywane do utylizacji odpadów w coraz większej liczbie miast. Kierowca wymaga wsparcia technicznego w celu zabezpieczenia obszaru załadunku oraz za pojazdem, zwłaszcza podczas manewrów cofania bez pomocy sygnalisty. Firma ifm, ze swoim inteligentnym czujnikiem 3D, oferuje system, który nie tylko pozwala na uniknięcie kolizji w obszarze za pojazdem, lecz także gwarantuje monitorowanie obszaru załadunku bocznego.

Opróżnianiem pojemników na odpady stojących przy drodze zazwyczaj zajmuje się mały zespół: Poza kierowcą pracują też inne osoby, umieszczające pojemniki przy krawężniku, a następnie ręcznie zaczepiające je na chwytakach w tylnej części pojazdu. W celu obniżenia kosztów, zakład przetwórstwa odpadów w niemieckim Paderborn postawił na pojazdy z ładowarką boczną. Różnica względem konwencjonalnych śmieciarek: Chwytak znajduje się z boku, zamiast z tyłu pojazdu. Operator pojazdu prowadzi śmieciarkę równolegle do chodnika, kierując ją w stronę pojemników ustawionych przez mieszkańców. Chwytak automatycznie łapie pojemnik, unosi w celu opróżnienia i samoczynnie odstawia na chodnik.

Zakład Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) (usługi sprzątania miasta i gospodarowania odpadami) jest zarządzany przez miasto Paderborn i zatrudnia około 150 osób.

Zalety:
Do obsługi, zamiast kilku osób, wymagany jest jeden operator, konkretnie kierowca, co zmniejsza ilość pracowników oraz koszt utylizacji odpadów miejskich i mieszkalnych.

Zabezpieczenie przed kolizją

Taka jednoosobowa obsługa jest jednakże wymagająca podczas cofania, przykładowo w ślepych uliczkach: Do tej pory jeden z pracowników mógł działać jako sygnalista, lecz teraz kierowca jest zdany na własne siły. Tak samo proces bocznego załadunku pojemników stanowi ryzyko, stwarzane przez pieszych, rowerzystów lub nawet ciekawskie dzieci, które mogłyby dostać się do strefy niebezpiecznej. Z tego powodu w pojazdach zainstalowano system, będący alternatywą dla pozycji sygnalisty, który został przyjęty jako rozwiązanie alternatywne przez Niemiecki Związek Handlowy.

Dr inż. Dietmar Regener, zastępca dyrektora operacyjnego w ASP Paderborn: „System może wspierać naszych kierowców podczas cofania, np. są oni w porę ostrzegani, gdy ktoś zbliża się do pojazdu. Dużą zaletą tego systemu jest to, że nie tylko zapewnia ostrzeżenie, lecz także zatrzymuje pojazd, jeśli kierowca nie zareaguje w porę. Oprócz tego system zapewnia jeszcze inną zaletę: monitorowany jest nie tylko obszar za pojazdem, lecz także proces załadunku pojemników. To samo dotyczy cofania, czyli pojazd monitoruje obszar, ostrzega kierowcę, a jeśli ten nie zareaguje w odpowiednim czasie, wstrzymuje proces opróżniania pojemnika, by nie doszło do niebezpiecznej sytuacji”.

Inteligentny czujnik 3D do zastosowań mobilnych firmy ifm

System O3M firmy ifm przewiduje możliwość wystąpienia kolizji i, jeśli to konieczne, aktywnie interweniuje w proces jazdy. Całe oprzyrządowanie zostało umieszczone w obudowie czujnika, a jego konfiguracja przebiega w kilku krokach z wykorzystaniem łatwego w obsłudze oprogramowania. ifm oferuje tym samym oszczędne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo, które można zastosować w różnych rodzajach pojazdów. Głównym elementem tego systemu jest zintegrowany układ kamery 3D opracowany przez wykwalifikowanych automatyków firmy ifm. Kamera tworzy obraz 3D przy pomocy technologii PMD, podającej dokładną wartość odległości dla każdego piksela obrazu. Informacje o obrazie są oceniane przez predefiniowane algorytmy w inteligentnym czujniku 3D.

Na podstawie różnych parametrów możliwe jest ustawienie czujnika pod kątem odmiennych warunków montażu i obsługi. Niezwłocznie po wykryciu zbliżającej się kolizji, czujnik wysyła odpowiednie sygnały – optyczne, stanowiące wizualizację dla kierowcy, lecz także sygnały zatrzymania, na przykład do sterownika pojazdu.

Podsumowanie

Inteligentny czujnik 3D to samodzielny system wspomagania kierowcy, który niezawodnie uniemożliwia wystąpienie kolizji.

Dr inż. Dietmar Regener: „Testujemy aktualnie system będący w użytku już od 3 miesięcy. Pierwsze wyniki są bardzo zadowalające. Zarówno my, zarząd przedsiębiorstwa, jak i kierowcy jesteśmy przekonani do systemów. Kierowcy mówią, że nie zakłóca to ich pracy, a wręcz przeciwnie, usprawnia ją. Z tego względu zdecydowaliśmy się zakupić kolejny system do drugiej ładowarki bocznej, a także zastosować go w innych pojazdach”.

ifm zapewnia oszczędne rozwiązanie zapewniające niezawodność automatyzacji i zmniejszające nakłady finansowe na pracowników.