You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki poziomu
  4. Do współpracy ze środkami czyszczącymi, chłodziwami i smarami

Do współpracy ze środkami czyszczącymi, chłodziwami i smarami

  • Swobodne programowanie punktów włączania i wyłączania z funkcją okna
  • Urządzenia ze skalowalnym wyjściem analogowym i dodatkowym alarmem przelewowym
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED
  • Monitoring poziomu i temperatury tylko jednym urządzeniem
  • Opcjonalnie: dwa konfigurowalne wyjścia przełączające do wykrywania przecieków

Do współpracy ze środkami czyszczącymi, chłodziwami i smarami


Zastosowanie w układach ze środkami do czyszczenia, chłodzenia i smarowania

Czujniki poziomu serii LK niezawodnie monitorują poziom w pojemnikach i zbiornikach. Wykonują one ciągły pomiar poziomu napełnienia np. w pojemnikach z cieczą chłodząco-smarującą lub w zbiornikach hydraulicznych.
Urządzenie wskazuje aktualny poziom na wyświetlaczu i sygnalizuje osiągnięcie ustawionej granicy lub zbyt niski poziom. Ustawienie na mierzony czynnik, wysokość punktów przełączania i punktów zerowania oraz funkcji przełączania wyjść można wygodnie ustawić w menu obsługi.
Czujniki są dostępne z sondami o różnej długości. Za pomocą opcjonalnie dostępnych adapterów wkręcanych lub kołnierzowych urządzenia można wygodnie montować na właściwej głębokości zanurzenia.
Seria LK12 posiada dopuszczenie jako zabezpieczenie przed przepełnieniem wg WHG § 19.