You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akceoria do systemów do monitorowania i diagnostyki drgań
  5. Oprogramowanie serwera OPC

Akceoria do systemów do monitorowania i diagnostyki drgań - Oprogramownie serwer OPC

  • Łatwa integracja danych przy pomocy standardowego interfejsu OPC
  • Wsparcie specyfikacji OPC Data Access 1, 2, 3 oraz OPC XML-DA Windows
  • Wsparcie wyszukiwania namespace
  • Wygodny odczyt i zapis charakterystycznych wartości drgań i parametrów monitoringu

Akceoria do systemów do monitorowania i diagnostyki drgań - Oprogramownie serwer OPC

Oprogramowanie OPCserwer

Oprogramowanie serwerowe OPC udostępnia interfejs do włączania w sposób standardowy danych elektroniki diagnostycznej VSE oraz czytnika kodów w system nadrzędny. Licencje na oprogramowanie są podzielone na cztery poziomy, w zależności od liczby urządzeń połączonych w sieć.
Różne programy klienta OPC przetwarzają dane udostępnione przez OPC, dzięki czemu można realizować najróżniejsze scenariusze zastosowań.
W połączeniu z elektroniką diagnostyczną VSE można odczytać i opisać skonfigurowane charakterystyki drgań oraz parametry monitorowania, takie jak punkty przełączania lub sygnały prędkości obrotowej wyzwalania.
Oprogramowanie serwerowe OPC umożliwia również standardowy dostęp do zdekodowanych wyników odczytu oraz różnych parametrów również dla czytnika kodów.